Ga naar inhoud

Waar is de collectieve zorgverzekering voor bedoeld?

Oorspronkelijk zijn collectieve zorgverzekeringen ontstaan om voor bepaalde groepen mensen afspraken te maken die hun gezondheid bevorderen. Bijvoorbeeld door werkgevers extra behandelingen fysiotherapie beschikbaar te laten stellen aan werknemers die zware fysieke arbeid verrichten. Op die manier sluiten collectieve zorgverzekeringen beter aan op de zorg die een specifieke groep mensen nodig heeft. Door deze collectieve zorgverzekeringen met korting aan te bieden, wordt het verzekeren van zorg die mensen in het collectief nodig hebben beter betaalbaar.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?