Ga naar inhoud

Heb ik nog recht op collectiviteitskorting als ik geen lid meer ben van mijn collectief?

Zodra u geen lid meer bent van het collectief, bijvoorbeeld als u van baan wisselt, vervalt ook uw recht op uw collectiviteitskorting. Vaak al met ingang van de eerstvolgende maand. U betaalt voor u en uw gezin dan dus de standaard premie voor de rest van het jaar. Soms kunt u tussentijds overstappen naar een andere collectieve zorgverzekering, maar anders kunt u pas met ingang van het nieuwe jaar een nieuwe zorgverzekering aanvragen.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?