Ga naar inhoud

2 januari 2019Reizen

De nieuwe btw-regels voor sportverenigingen

Per 1 januari 2019 veranderen de regels op het gebied van het verrekenen van btw voor sportverenigingen en -stichtingen. Wat betekent dit voor jouw club of vereniging?

Wat is er aan de hand?

In 2017 werd bekend dat de btw-vrijstelling voor sportorganisaties per januari 2019 zou wijzigen. In de oude regeling, die tot 2019 geldig was, hoefden sportclubs op bepaalde diensten aan hun leden geen btw te heffen. Denk hierbij aan het lidmaatschap voor de voetbal- of hockeyvereniging.

Het Hof van Justitie van de EU besloot dat de btw-sportvrijstelling óók moest gelden voor diensten aan niet-leden. Denk bijvoorbeeld aan een gymclub die een zaal verhuurt aan de zaalvoetbalvereniging. Of aan een voetbalclub die een veld verhuurt aan de gemeente voor een 'sportief evenement'.

Wat betekenen de nieuwe btw-regels?

Per 1 januari 2019 hoeven sportverenigingen en -stichtingen dus geen btw meer te heffen over het beschikbaar stellen van de sportaccommodatie. Maar dat betekent dus ook dat je club hierdoor geen recht meer heeft op btw-aftrek over deze dienst.

Dat kan bij veel verenigingen een financieel nadeel opleveren. Tot het moment van de wijziging gold in deze situaties het verlaagde btw-tarief van 6%. De voorbelasting (de btw op de kosten van de investering in de accommodatie) was hiermee aftrekbaar in de btw-aangifte.

Door de vrijstelling van btw zal ook de aftrek van de voorbelasting niet langer terug te vragen zijn. Dit betekent dat de kosten voor de sportverenigingen zullen toenemen.

Gevolgen voor de verzekering

Heeft jouw vereniging door de nieuwe maatregel geen recht meer op btw-aftrek? Pas dan het verzekerde bedrag van je lopende verzekeringen voor gebouwen, inventaris, goederen etc. aan. Deze waren voorheen namelijk exclusief btw verzekerd, maar moeten nu inclusief btw verzekerd worden. Op die manier voorkom je onderverzekering.

Alleen maar slecht nieuws?

De Nederlandse regering vindt het financieel nadeel van de sportverenigingen een ongewenst effect. Daarom heeft zij een alternatief bedacht. De nieuwe btw-regels worden wel doorgevoerd, maar tegelijkertijd komt er een regeling om de sportclubs te compenseren.

Dat gebeurt in de vorm van een subsidiepot ter waarde van 87 miljoen euro. De subsidies zijn bedoeld voor het beheer van sportaccommodaties en onderhoud van sportmaterialen. Dit zou een teruggave moeten betekenen van ongeveer 20% van de investering. 

Per saldo compenseert dit dan de toekomstige investeringen en onderhoudskosten die belast zullen zijn met niet-aftrekbare btw van 21%. Er zijn een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie, die vanaf 2 januari 2019 digitaal kan worden aangevraagd bij de gemeente:

  • de activiteiten (begin investeringen) dienen te beginnen vanaf 1 januari 2019,
  • de subsidie is maximaal 20% van de investering, inclusief btw,
  • de subsidieaanvraag moet minimaal € 5.000,- zijn (bij investering van € 25.000,-),
  • de subsidieaanvraag bedraagt maximaal € 2.500.000,- per kalenderjaar en
  • de subsidie geldt maximaal drie jaar.

Toekenning van de subsidie gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst. Dus het is zaak om er op tijd bij te zijn.

Tot slot: de precieze gevolgen van deze verandering kunnen per vereniging verschillen. Voor meer informatie is het verstandig om advies bij een accountant in te winnen.

Deel dit bericht