Ga naar inhoud

7 oktober 2017Vervoer

Pechhulp verzekerd. Maar wat moet u doen bij autopech?

Goed idee om bij de autoverzekering ook pechhulp mee te verzekeren. Maar bent u daarmee ook voorbereid op situaties waarin u met pech langs de weg staat? Vroeg of laat gebeurt dat. En wat doet u dan?

Wat te doen bij autopech

Onderzoeksbureau GfK heeft in opdracht van Univé uitgezocht of Nederlandse automobilisten weten wat ze moeten doen als zij onderweg pech met de auto krijgen. De uitkomsten zijn opmerkelijk. Maar liefst 26% van de ondervraagden vindt dat hij op zo’n situatie niet goed voorbereid is. En van de jongeren tussen de 18 en 29 jaar geeft zelfs 40% aan niet te weten wat ze moeten doen bij pech. Hoe ouder de autobezitter, hoe meer attributen er in de auto liggen en hoe beter hij zich voorbereid voelt.

Pech onderweg oefenen bij rijles

In een reactie op deze cijfers zegt Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland: ‘Ouderen zijn misschien beter voorbereid omdat ze al pechervaring hebben opgedaan. Zij kunnen hun kinderen of kleinkinderen op dat gebied dus iets leren. En misschien is het een idee dat rijinstructeurs met hun leerlingen ook actief pechsituaties oefenen.’

Dit moet u doen als u langs de weg staat met pech:

 1. Zorg ervoor dat de auto op een veilige plek staat
 2. Zet de alarmlichten aan
 3. Trek een veiligheidshesje aan
 4. Plaats een gevarendriehoek op ongeveer 30 meter achter de auto
 5. Ga achter de vangrail staan. Blijf niet in de auto zitten.
 6. Bel de pechhulpdienst.

Iets meer dan de helft van de ondervraagden kan spontaan drie van de zes handelingen noemen.

Attributen in de auto

Dat veel mensen niet weten wat ze moeten doen bij pech, verklaart misschien waarom er weinig aandacht is voor de veiligheidsattributen in de auto. De gevarendriehoek heeft ruim 90% van de automobilisten wel in de auto. Reservewiel (84%), krik (82%), veiligheidshesje (81%) en EHBO-doos (75%) zijn ook nog redelijk vaak aanwezig. Veel minder populair zijn: startkabel (48%), sleepkabel (47%), brandblusser (22%) en isolatiedeken (20%).

Wat gaat er mee in de auto?

Gaat u met de auto naar het buitenland? Ieder land heeft zo zijn eigen regels over welke veiligheidsattributen er verplicht in de auto aanwezig moeten zijn. Soms gelden die regels alleen voor de auto’s of automobilisten uit eigen land. Om misverstanden te voorkomen, kunt u ook het beste ook aan de nationale eisen voldoen.

Wat biedt een autoverzekering met pechhulpdekking?

Je verzekeren voor pechhulp is één, maar weten wat die verzekering inhoudt is iets anders. Vervoer van de auto naar een garage en reparatie aldaar, vervangend vervoer, auto-onderdelen, noodreparatie langs de kant van de weg. Uit het onderzoek van GfK blijkt dat lang niet iedereen weet of die kosten vergoed worden. De grootste onduidelijkheid is er over kosten van (extra) overnachtingen. De helft heeft geen idee of zijn verzekering dit dekt.

Pechhulp verzekerd bij Univé

Als u een autoverzekering heeft bij Univé kunt u kiezen voor de extra dekkingen Pechhulp Binnenland en Pechhulp Buitenland. Maar wat kunt u van de pechhulpdienst verwachten? Chris Hazekamp, productspecialist bij Univé: ‘De pechhulpdienst zal altijd per geval bekijken wat de beste oplossing is en wat de klant zelf wil. Ons doel is dat de auto weer snel en veilig de weg op kan en dat de klant zo weinig mogelijk hinder ondervindt van de situatie.’

Pechhulp binnen- en buitenland van Univé

Wat doet de pechhulpdienst?

 • Reparatie ter plekke
 • Als dat niet kan: auto wegslepen naar een garage
 • Vervangend vervoer regelen als de reparatie niet binnen 24 uur (Nederland) of 48 uur (buitenland) klaar is
 • Auto terugbrengen naar Nederland als dat nodig is (alleen bij pechhulp buitenland)

Welke kosten worden vergoed?

 • Kosten voor extra hotelovernachtingen, als die nodig zijn vanwege de autopech (alleen bij pechhulp buitenland)
 • Telefoonkosten die u maakt in verband met de autopech (alleen bij pechhulp buitenland)
 • Verzendkosten van onderdelen
 • Reiskosten als u niet met uw eigen auto of vervangend vervoer terug kunt naar huis

Deel dit bericht