Ga naar inhoud

16 augustus 2021Wonen

Eigenwoningforfait 2021: berekenen én eventueel verlagen

Mensen die in 2020 in het bezit waren van een eigen huis, hebben er bij hun belastingaangifte in 2021 over het voorgaande jaar mee te maken: het eigenwoningforfait. De hoogte van dit bedrag kan per jaar variëren. We leggen je uit hoe je de hoogte van je eigenwoningforfait in 2021 zelf kunt berekenen en staan stil bij de relatie tussen het eigenwoningforfait, je hypotheek en eventuele besparingsmogelijkheden.

Wat is het eigenwoningforfait precies?

Wie een eigen huis bezit en hier ook in woont, bouwt vermogen op, zo redeneert de Belastingdienst. Iemand die huurt doet dit niet. Daarom moet je voor het feit dat je een woning bezit een bedrag optellen bij het inkomen waarover je belasting betaalt (je ‘belastbare inkomen’): het eigenwoningforfait. Een ander woord met dezelfde betekenis is ‘huurwaardeforfait’.

Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van het huis waarin je woont, je hoofdverblijf dus. Het is alleen van toepassing op koopwoningen en je hebt er iedere keer dat je belastingaangifte doet mee te maken.

De hoogte van het eigenwoningforfait in 2021 berekenen

Je kunt de hoogte van het eigenwoningforfait eenvoudig zelf berekenen. Wat je nodig hebt is de WOZ-waarde van je woning. Over de hoogte van de WOZ-waarde van jouw huis ontvang je jaarlijks een brief. Je kunt jouw WOZ-waarde ook opzoeken op internet. De percentages en staffelbedragen kunnen per jaar verschillen. Voor het jaar 2021 geldt de tabel hieronder.

WOZ-waarde in euro'sEigenwoningforfait 2021
0 - 12.5000%
12.500 - 25.0000,20%
25.000 - 50.0000,30%
50.000 - 75.0000,40%
75.000 - 1.100.0000,50%
Meer dan 1.100.000 € 5.550 + 2,35% van de waarde van de woning boven de € 1.110.000

Stap 1: Kies in de tabel het percentage eigenwoningforfait dat hoort bij de WOZ-waarde van jouw eigen woning.

Stap 2: Vermenigvuldig de WOZ-waarde van jouw eigen woning met dit percentage.

Stap 3: De uitkomst is het bedrag aan eigenwoningforfait dat je bij je inkomen moet tellen.

Rekenvoorbeeld eigenwoningforfait 2021

Stel dat de WOZ-waarde van jouw eigen huis 300.000 euro is.

Het percentage waarmee je moet rekenen is dan 0,50%. Het eigenwoningforfait voor jouw woning is dan 300.000 euro x 0,50% = € 1.500.

Dit bedrag ziet de Belastingdienst als (extra) inkomen uit jouw woning. Je hoeft voor dit inkomen immers niet te werken. Hoeveel dit jou netto kost, hangt af van de hoogte van je inkomen en de daarbij behorende belastingschijf. Uitgaande van een hoog inkomen en dus van de hoogste belastingschijf (die is 49,5%), kost het eigenwoningforfait je maximaal € 742,50.

Het eigenwoningforfait in 2022 en 2023

Wil je weten hoe hoog het eigenwoningforfait de komende jaren is? Op het moment van schrijven is dit nog niet bekend. De Belastingdienst publiceert deze informatie jaarlijks voor het jaar erna.

De relatie tussen het eigenwoningforfait en hypotheekrente-aftrek

Het eigenwoningforfait wordt opgeteld bij je inkomen en van dit bedrag mag je vervolgens de hypotheekrente (grotendeels) aftrekken. Als er nog weinig is afgelost op je hypotheek, dan is de hoogte van de hypotheekrenteaftrek meestal veel groter dan het bedrag van het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait zelf is niét aftrekbaar.

Hoe zit het met het eigenwoningforfait als je (bijna) geen hypotheek meer hebt?

Dankzij de ‘Wet Hillen’ worden mensen die fanatiek hebben afgelost en dus een lage eigenwoningschuld hebben, bevoordeeld met de hoogte van het eigenwoningforfait. Dit voordeel wordt in de komende jaren wel langzaam afgebouwd. De Belastingdienst spreekt dan over een ‘kleine woningschuld’. Op de site van de Belastingdienst vind je een voorbeeldberekening van zo’n situatie.

Manieren om je eigenwoningforfait omlaag te brengen

De percentages en grensbedragen worden jaarlijks vastgesteld door de Belastingdienst. Daar kun je niets aan veranderen. Waar je soms nog wel iets aan kunt doen, is de hoogte van de WOZ-waarde van je huis. Als je kunt aantonen dat deze waarde te hoog is ingeschat, dan kun je hier bezwaar tegen maken.

Als je in staat bent om veel af te lossen dan is dat ook een manier om het eigenwoningforfait, en daarmee je belastingaanslag, te verlagen.

Waarom villabewoners meer betalen

Huizen van meer dan € 1,11 miljoen hebben te maken met een hoger eigenwoningforfait. Dit is een maatregel die een aantal jaar geleden is ingesteld om mensen die in duurdere huizen wonen zwaarder te belasten. Deze extra belasting wordt in de volksmond ook wel villataks, miljonairstaks of jaloezietaks genoemd.

Meer weten? Maak een afspraak bij Univé

Is een en ander toch niet helemaal duidelijk? Een van de hypotheekadviseurs van Univé legt het je graag uit. Maak hier een vrijblijvende afspraak met een van onze hypotheekadviseurs.  

Deel dit bericht