Ga naar inhoud

Kennismaking Ledenraad Motivatie en drijfveren

Henny Blanke

Woonplaats: Oosterbeek | Beroep: Gepensioneerd | Geboortejaar: 1956

Ik zit in de Ledenraad omdat ik als gewoon betrokken lid / verzekerde van een coöperatieve verzekeraar de coöperatie ook graag wil volgen in haar ontwikkeling, beleidskeuzes en invulling ledenbehoeftes. 

.

Betrokkenheid van de Ledenraad is belangrijk omdat op die wijze wij ook echt iets kunnen bijdragen aan de organisatie. Enerzijds door een luis in de pels te zijn, anderzijds door het uitdragen van het Univé gedachtengoed en actief mee te denken in de ontwikkelingen.

Helga de Boer

Woonplaats: Nieuwleusen | Beroep: Communicatie- en informatieadviseur | Geboortejaar: 1969

Peter Elting

Woonplaats: Musselkanaal | Beroep: Leraar/projectleider | Geboortejaar: 1957

Samen, Dichtbij en Doen betekenen voor mij dat we er voor elkaar zijn, van elkaar kunnen leren, dat er geen drempels zijn en als het er op aan komt de handen uit de mouwen steken. 

Ik zit in de Ledenraad omdat ik graag meedenk over wat er binnen Univé Stad en Land gebeurt. Zo help ik een koers te bepalen waarmee we leden de nodige zekerheid bieden op lange termijn en ik leer er zelf ook veel van. 

Noortje Gerritsen

Woonplaats: Brummen | Beroep: Organisatieadviseur | Geboortejaar: 1976

Wim van Ittersum

Woonplaats: Mastenbroek | Beroep: Melkveehouder | Geboortejaar: 1965

Betrokkenheid van de Ledenraad is belangrijk omdat we een coöperatie zijn die er voor zijn leden is en behoort te zijn.  

Samen, Dichtbij en Doen betekenen voor mij de verantwoordelijkheden van alle kanten goed te monitoren: Univé als verzekeraar, coöperatie en werkgever. Univé vertaalt voor mij via de Stichting voor Elkaar naar visie van ‘dichtbij’ ook heel concreet van woorden naar daden.

Gerrianne Jansen

Woonplaats: Loenen | Beroep: Trainingsadviseur & Organisator | Geboortejaar: 1972

Hendrik-Jan Kieft

Woonplaats: Winschoten | Beroep: Legpluimveehouder | Geboortejaar: 1965

Sinds 2020 ben ik lid van de Ledenraad omdat ik het belangrijk vind dat een coöperatie als Unive gevoed wordt vanuit hun leden. Deze betrokkenheid is van belang omdat daarmee de leden sturing kunnen geven aan het beleid van hun coöperatie. 

Betrokkenheid van de Ledenraad is belangrijk omdat het gezicht van de leden zo altijd in beeld komt bij de organisatie: waar doen we het uiteindelijk voor? Mijn overtuiging is dat door het stellen van kritische vragen, het inbrengen van nieuwe inzichten en constructieve discussies de Ledenraad een vanzelfsprekende meerwaarde is.

Roel Kouwen

Woonplaats: Nieuwleusen | Beroep: Strategisch beleidsadviseur | Geboortejaar: 1989

Nienke Laarman

Woonplaats: Dalfsen | Beroep: Melkveehouder/ controller | Geboortejaar: 1973

Samen, Dichtbij en Doen betekenen voor mij dat ik samen met een fijne groep mensen uit mijn eigen regio iets van betekenis kan doen voor de leden van Univé en andere mensen in deze regio.

Ik zit in de Ledenraad omdat tijdens Univé activiteiten waarvoor ik werd uitgenodigd ik tijdens de levendige discussies actief mee dacht en hierdoor werd gewezen op de Ledenraad en de bijdrage die we als lid kunnen doen voor alle ander Univé leden.

Richard Lucas

Woonplaats: Vriezenveen | Beroep: Ondernemer duiksport | Geboortejaar: 1965

Marissa Luchtenberg

Woonplaats: Veendam | Beroep: Financieel administratief mw. | Geboortejaar: 1987

Betrokkenheid van de Ledenraad is belangrijk omdat de Ledenraad de spil is tussen bestuur en de leden. Zij kijkt vanuit haar eigen ervaring en vanuit verschillende achtergronden onafhankelijk naar plannen, doelstelling, begroting en jaarcijfers. Die invalshoek is een belangrijke aanvulling op de wijze waarop het bestuur naar voorgenoemde kijkt.

Samen, Dichtbij en Doen betekent voor mij er voor elkaar zijn en samen de schouders er onder zetten. Dat kan op verschillende manieren. Initiatieven als het Univé Buurtfonds en Stichting voor Elkaar zijn mooie voorbeelden hiervan. Ik ben blij dat wij als leden van de Ledenraad hierbij kunnen ondersteunen. 

Sasa Mastilovic

Woonplaats: Apeldoorn | Beroep: Jurist Vastgoed | Geboortjeaar: 1972

Peter Netjes

Woonplaats: Kampen | Beroep: Melkveehouder | Geboortejaar: 1996

Ik zit in de Ledenraad omdat ik mij in wil zetten voor de coöperatie. Vanuit mijn agrarische achtergrond weet ik hoe belangrijk het is om mijn steentje bij te dragen binnen een coöperatie. 

Betrokkenheid van de Ledenraad is belangrijk omdat Univé en de Ledenraad zo op de hoogte blijven van elkaars wensen, ontwikkelingen en behoeften en hierop snel en slagvaardig kunnen inspelen.

Wichert van Olst

Woonplaats: Elst | Beroep: adviseur/ toezichthouder | Geboortejaar: 1966

Annemarie Resink

Woonplaats: Zuidwolde | Beroep: Ondernemer adviesbureau | Geboortejaar: 1963

Samen, Dichtbij en Doen zijn mooie waarden en geven goed de coöperatieve gedachte weer.

Ik zit in de Ledenraad omdat ik op deze manier waardevolle input vanuit mijn ledenperspectief denk te kunnen geven en zo een bijdrage hoop te leveren aan deze mooie verzekeraar. 

Herwin Rozendal

Woonplaats: Emst | Beroep: Procesmanager ICT | Geboortejaar: 1975

Agnes van der Schuur

Woonplaats: Deventer | Beroep: Vakbondsbestuurder | Geboortejaar: 1970

Betrokkenheid van de Ledenraad is belangrijk omdat hierdoor een optimale samenwerking met en goed afgewogen besluiten door het bestuur mogelijk worden gemaakt

Samen, Dichtbij en Doen geven voor mij de kern weer hoe wij binnen de coöperatie met elkaar omgaan en hoe we daardoor van betekenis willen én kunnen zijn.

Hendrik Sollie (Voorzitter Ledenraad)

Woonplaats: Apeldoorn | Beroep: Managing director | Geboortejaar: 1985

Gert-Jan van der Vegt

Woonplaats: Deventer | Beroep: Zelfstandig bedrijfsadviseur | Geboortejaar: 1963

Ik zit in de Ledenraad omdat ik wil bijdragen aan Univé zodat ze op een menselijke en eigentijdse manier haar taak zal vervullen. 

Betrokkenheid van de Ledenraad is belangrijk omdat we samen de coöperatie zijn, een organisatie die op de toekomst is voorbereid en voortdurend uitgedaagd wordt om nog beter te worden.

Nicole Voestermans

Woonplaats: Rozendaal | Beroep: Project-interimmanager | Geboortejaar: 1966

Ina van der Lugt

Woonplaats: Apeldoorn | Beroep: Districtshoofd | Geboortejaar: 1967

Samen, Dichtbij en Doen betekenen voor mij weten wat er echt speelt in de steden, in de wijken en binnen gezinnen. Als lid van de Ledenraad mag ik meedenken in de Stichting voor Elkaar. Een hele mooie taak waar ik kan bijdragen in het ondersteunen van sport, educatie en cultuur. 

Ik zit in de Ledenraad omdat ik meer van het reilen en zeilen van Univé te weten wil komen.

Bertus van Zuuk

Woonplaats: Epe | Beroep: Elektrotechnicus | Geboortejaar: 1966