Ga naar inhoud

De Ledenraad is er voor u! Leer ons kennen

Maak kennis met onze Ledenraad

De Ledenraad van Univé Stad en Land bestaat uit minimaal 15 en maximaal 25 leden met voldoende verbinding met en spreiding door ons werkgebied. De leden van de Ledenraad worden voor maximaal twee termijnen van 4 jaar benoemd. De leden van de Ledenraad vertegenwoordigen alle leden uit ons werkgebied en hebben regelmatig overleg met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Een aantal formele taken wordt door de Ledenraad uitgevoerd. Vanuit coöperatie- en klantperspectief adviseert hij de Raad van Bestuur, stelt de jaarrekening en de bestemming van het resultaat vast en benoemt de leden voor de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur.

Ledenraad denkt mee
Ons coöperatieve gedachtengoed stamt uit 1794 toen Geert Reinders het initiatief nam tot het oprichten van een Sociëteit van Onderlinge Bijstand in gevallen van brand. De wereld om ons heen verandert continu, maar wij blijven de zekerheid bieden van elkaar helpen. De leden van de Ledenraad zijn betrokken bij verschillende activiteiten en hiermee geven wij invulling aan de Univé merkwaarden (Samen, Dichtbij en Doen). De Ledenraad geeft ons de kans de behoeften van onze leden goed te leren kennen en met hen in gesprek te gaan over tal van onderwerpen. Zo maken we samen Univé Stad en Land en de leefomgeving van onze leden nog beter en mooier.

De Ledenraadsleden van Univé Stad en Land

stellen zich graag aan u voor!

Lid worden van de Ledenraad

Wilt u meer informatie over onze Ledenraad? Of wilt u ook lid worden van de Ledenraad? Stuur dan mail naar het secretariaat ter attentie van mevrouw Marjan Katerberg-Reumer via m.katerberg-reumer@unive.nl. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.