Ga naar inhoud

Wat als ik het niet eens ben met de huurverhoging?

Wanneer u een sociale huurwoning huurt, kunt u bij de verhuurder een bezwaar indienen. U moet dan in uw bezwaar aangegeven waarom u het niet eens bent met de huurverhoging.

Redenen van bezwaar kunnen zijn:

  • het voorstel van huurverhoging is te laat;
  • de voorgestelde verhoging is hoger dan wettelijk is toegestaan;
  • de inhoud van het voorstel tot huurverhoging bevat onjuistheden;
  • de maximale huurgrens wordt overschreden;

Let op: u kunt geen bezwaar indienen vanwege achterstallig onderhoud of gebreken. Hiervoor kunt u de gebrekenprocedure bij de Huurcommissie volgen.

De verhuurder mag uw bezwaar niet zelf ongegrond verklaren. Komen u en de verhuurder er niet uit, dan moet uw verhuurder het bezwaar binnen zes maanden voorleggen aan de Huurcommissie.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?