Ga naar inhoud

Wat als ik het niet eens ben met de huurverhoging?

Wanneer je een sociale huurwoning huurt, kun je bij de verhuurder een bezwaar tegen de huurverhoging indienen. Je geeft dan in je bezwaar aan waarom je het niet eens bent met de huurverhoging.

Redenen van bezwaar kunnen zijn:

  • het voorstel van huurverhoging is te laat
  • de voorgestelde verhoging is hoger dan wettelijk is toegestaan
  • de inhoud van het voorstel tot huurverhoging bevat onjuistheden
  • de maximale huurgrens wordt overschreden

Let op: je kunt geen bezwaar indienen vanwege achterstallig onderhoud of gebreken. Hiervoor kun je de gebrekenprocedure bij de Huurcommissie volgen.

De verhuurder mag jouw bezwaar niet zelf ongegrond verklaren. Komen jij en de verhuurder er niet uit, dan moet je verhuurder het bezwaar binnen zes maanden voorleggen aan de Huurcommissie.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?