Ga naar inhoud

Heb ik altijd recht op een uitkering bij ontslag?

Dit hangt af van de manier waarop u ontslagen bent. Bij een ontslag op staande voet heeft u bijvoorbeeld geen recht op een WW-uitkering. Wanneer u afspraken maakt met werkgever in een vaststellingsovereenkomst, dan heeft u recht op een uitkering wanneer de overeenkomst voldoet aan een aantal eisen die het UWV daaraan stelt. 

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?