Ga naar inhoud

Zo werkt reviews geven

U kunt bij Univé na het afsluiten van een product ervoor kiezen om een review achter te laten. U krijgt hiervoor per e-mail een verzoek. Door een beoordeling in te vullen, kunnen andere mensen zien wat u van onze verzekering(en vindt.  

Plaatsen van reviews

Alle reviews van klanten, negatief en positief, worden geplaatst. Klantbeoordelingen mogen geen schuttingtaal, privacygevoelige informatie, discriminerende en beledigende teksten bevatten. Ook reclame-uitingen zijn niet toegestaan.  

Berekening reviewcijfer

Het reviewcijfer wat we per verzekering tonen, is het gemiddelde cijfer van alle reviews voor dat product. 

Sortering reviews per product

De meest recent geschreven review wordt per verzekering als eerste getoond.

Review wijzigen of verwijderen

Klanten kunnen reviews niet zelf wijzigen of verwijderen. Maar u kunt Univé wel vragen om uw beoordeling te wijzigen of verwijderen. Dat kan via deze pagina. Wij controleren dan of het daadwerkelijk om uw review gaat. Is dat het geval? Dan wijzigen of verwijderen we uw beoordeling. Verwijderen we uw review? Dan telt deze niet meer mee in de gemiddelde score van de verzekering. Wijzigt het cijfer van uw beoordeling? Dan telt alleen het aangepaste cijfer nog mee voor de score van de bewuste verzekering.