Ga naar inhoud

Uw privacyrechten

U heeft een aantal belangrijke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Univé verwerkt gegevens van (oud-)klanten, (oud-)medewerkers en overige betrokkenen. Via dit webformulier kunt u beroep doen op het recht op inzage en het recht op verwijdering. Voor beroep op een van uw andere privacyrechten kunt u een verzoek sturen naar privacy@unive.nl.

Recht op inzage van uw gegevens

Dit is uw recht om te weten welke gegevens wij van u hebben vastgelegd. Veel gegevens kunt u terugvinden in Mijn Univé. Sommige gegevens kunt u daar ook aanpassen of verwijderen.

U kunt gebruikmaken van uw recht op inzage via dit webformulier. U kunt ook een verzoek indienen bij uw Univé-winkel.

Recht op verwijdering van uw gegevens

Dit is uw recht om uw gegevens door ons te laten verwijderen. Dit is niet altijd mogelijk omdat er vaak (wettelijke) bewaartermijnen gelden. Als u gegevens wilt laten verwijderen, kunt u gebruikmaken van dit webformulier. Wij beoordelen dan of verwijdering mogelijk is. 

Uw verzoek wordt binnen één maand afgehandeld. In uitzonderlijke gevallen kan Univé deze termijn met twee maanden verlengen. De door u aangeleverde gegevens bewaren wij maximaal zes maanden, voor het behandelen van eventuele vragen of klachten. Hierna verwijderen wij deze.

Na het doorlopen van de stappen neemt een Univé-medewerker, indien nodig, telefonisch contact met u op.

Maak uw keuze: