Ga naar inhoud

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Impact beleggen

Binnen de beleggingsportefeuille heeft Univé ook gekozen voor impact beleggen.

Sociaal en ecologisch rendement

Binnen de beleggingsportefeuille heeft Univé ook gekozen voor impact beleggen. Daarmee worden investeringen gedaan in thema’s of bedrijven die een oplossing bieden voor een specifiek duurzaamheidsvraagstuk. Bijvoorbeeld gerelateerd aan de SDG’s. Deze ontwikkelingsdoelen zijn bedoeld om armoede te bestrijden, het milieu te beschermen en voor iedereen welvaart te creëren vóór 2030. Bij impact beleggen wordt naast financieel rendement ook gestreefd naar een sociaal of ecologisch rendement.  

Impact fondsen

Univé bouwt een allocatie naar impact beleggingsfondsen op. Dat zijn beleggingsfondsen die zich concreet richten op het maken van positieve impact. Van de beleggingsfondsen wordt vereist dat elke investering kan onderbouwen hoe en waarom deze bijdraagt aan een duurzame doelstelling. Ook moet verantwoording worden afgelegd over de behaalde resultaten en doelstellingen.