Ga naar inhoud

Een duurzame koers voor huidige én toekomstige generaties

Foto: Trees for all

Jaarverslag Univé Groep 2023

We leven in een van de rijkste landen ter wereld en toch piept en kraakt het op meerdere terreinen. Verschillen tussen groepen mensen worden uitvergroot en leiden tot sociale onrust en polarisatie. Door het gebrek aan saamhorigheid en solidariteit worden kwetsbare mensen het eerst geraakt. Terwijl solidariteit juist nu als het cement van onze samenleving nodig is.

Bij Univé geloven we in de kracht van het collectief. Wij zijn een coöperatie met de diepgewortelde wil om elkaar te helpen. Al 230 jaar staat Univé voor de zekerheid van samen. We helpen onze leden door naast hen te staan als ze ons echt nodig hebben. Zonder winstoogmerk, mét oog voor elkaar en voor de leefomgeving.

Download jaarverslag 2023 als pdf

De belangrijkste cijfers

Dit was 2023 voor onze leden en partners