Ga naar inhoud

Solvency II bij Univé

De Europese Unie werkt aan een beter toezicht op verzekeraars, zodat verzekeraars niet te veel risico nemen en de klant beschermd blijft. Dit doet de Europese Unie met wetten en regels waar verzekeraars zich aan moeten houden: het Solvency II-toezichtraamwerk (zie de toelichting onder in dit scherm). 

Solvabiliteitsnorm 

Onderdeel van het toezichtraamwerk is de solvabiliteitsnorm. De solvabiliteitsnorm drukt uit hoeveel eigen vermogen er aanwezig moet zijn om risico’s af te dekken. De norm is gebaseerd op de specifieke risico’s van een verzekeraar, zoals de soorten verzekeringen, de soorten beleggingen en andere kenmerken. 

Solvabiliteit Univé in 2023 

De solvabiliteitsratio van Univé Groep is in 2023 afgenomen tot 284% (2022: 334%). Dit is met name veroorzaakt door een lager in aanmerking komend eigen vermogen bij een (sterke) toename van de solvabiliteitskapitaalvereiste (SCR). 

De interne doelsolvabiliteitsnorm van Univé Groep is vastgesteld op een SCR-ratio van 200%. Dit betekent dat Univé Groep over een solide vermogens- en solvabiliteitspositie beschikt. 

Univé Groep moest per einde 2023 minimaal € 269 miljoen aan eigen vermogen hebben om de risico’s af te dekken volgens de solvabiliteitsnorm van de Europese toezichthouder. De interne norm van Univé is € 538 miljoen (het dubbele van de norm van de toezichthouder). Het werkelijke eigen vermogen was aanmerkelijk hoger: € 763 miljoen (31 december 2023).

Waarom heeft Univé zo’n goede solvabiliteit? 

Univé hecht veel waarde aan een goede solvabiliteit, omdat we hiermee de continuïteit van onze organisatie nog beter waarborgen en gezond houden. Omdat Univé een coöperatie is en geen aandeelhouders heeft, kunnen wij geen eigen vermogen genereren via de uitgifte van eigen aandelen. Daarom hebben we een eigen solvabiliteitsnorm, die een stuk hoger is dan de norm van de toezichthouder en ook hoger dan sommige andere verzekeraars. 

Univé gebruikt haar eigen vermogen onder andere om te investeren. Investeringen worden gedaan in: de leden nog beter helpen, innovatie en duurzaamheid, het verbeteren van onze producten, diensten en systemen. Zoals preventie- en adviesdiensten en slimme dienstverleningsconcepten. Ook doet Univé forse investeringen in digitalisering van haar systemen en processen om het gemak voor de leden te vergroten. Lees meer over hoe we werken aan vernieuwing op www.unive.nl/over-unive/innovatie

Solvency-verslagen Univé

Het Solvency II-toezichtraamwerk

Het doel van het Solvency II-toezichtraamwerk is dat de verzekeraars zichzelf, en daarmee hun klanten, voldoende beschermen tegen risico’s. Zoals tegenvallende beleggingsresultaten, een economische crisis of extreme schadeclaims na een natuurramp. Maar ook tegen slechte bedrijfsvoering of andere zaken die negatieve gevolgen kunnen hebben.

Het Solvency II-toezichtraamwerk bestaat uit de volgende drie pilaren die onderling samenhangen:

Pilaar 1: Eisen en methodes voor het in kaart brengen van risico’s die je kunt uitdrukken in kapitaal (bijvoorbeeld schulden en beleggingen) en eisen voor het eigen vermogen dat Univé moet hebben om de risico’s af te dekken.

Pilaar 2: Eisen en methodes voor het risicomanagement en de bedrijfsvoering van de verzekeraar.

Pilaar 3: Eisen en methodes voor het publiceren van informatie, en het rapporteren aan de Nederlandsche Bank.

De Nederlandsche Bank controleert of Univé en andere Nederlandse verzekeraars zich houden aan de eisen en of ze de methodes goed toepassen. Meer over het Solvency II-toezichtraamwerk leest u op deze pagina van de Nederlandsche Bank.