Ga naar inhoud

Univé investeert in innovatie

Univé streeft ernaar om haar klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn met persoonlijk advies en betrouwbare producten en diensten. Daarom investeren wij in innovatie. Want de wereld om u heen verandert. Snel. En continu. Dit vraagt aan ons om met nieuwe ideeën en concepten te komen gebaseerd op de technologie en klantwensen van morgen. Een speciaal innovatieteam bedenkt, ontwikkelt en test deze samen met de leden. Zodat u niet alleen nu, maar ook in de toekomst op ons kunt rekenen. Veilig wonenRechtshulp on demand en Cyberhulp zijn hier voorbeelden van.

Voorkomen, beperken en verzekeren

Met onze innovaties richten we ons onder andere op thema’s als zorg, mobiliteit en wonen. Bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën en concepten gaat het Univé niet zozeer om verzekeren, maar vooral om hoe u inzicht krijgt in de risico’s en wat u kunt doen om deze te voorkomen of beperken.

Met én voor u

Als klant speelt u bij onze innovaties een belangrijke rol. We doen het met én voor u. Nieuwe ideeën toetsen we bij kleine groepen klanten op haalbaarheid en interesse. Zo bepaalt u mee of een innovatie wordt geïntroduceerd. Heeft u tips of ideeën? Wilt u meedenken? Meld u nu aan voor het Univé klantenpanel via Denk mee met Univé!

Zekerheid

Innoveren is leren en proberen. Dat betekent een kansrijk idee aanscherpen of doorontwikkelen. Maar ook stoppen als het niet haalbaar is of als er te weinig interesse voor bestaat. Alle ervaringen en kennis die we opdoen, nemen we mee naar bestaande en nieuwe initiatieven. Hierdoor kunt u erop rekenen dat u nu en in de toekomst diensten en producten bij Univé afneemt die u zekerheid bieden en die aansluiten bij uw levensfase en leefomgeving.