Ga naar inhoud

8 oktober 2020Met elkaar

Historie van barak Linde behouden

Van de werkkampen en de vele barakken die in het verleden in de omgeving van Zuidwolde gevestigd waren is er nog maar slechts één barak over. Deze barak verkeerde in slechte staat. 

De Stichting Barak Linde heeft zich ingespannen om de barak en haar geschiedenis, voor de huidige en komende generaties te behouden. 

In 2020 is gestart met de restauratie en wederopbouw van Barak Linde. Een bijzonder moment, niet alleen voor het bestuur van de stichting, maar in het bijzonder ook voor alle studenten van het Alfa college  en Terra college die bezig gaan om de barak weer op te bouwen bij museum De Wemme.

Meer informatie: http://www.baraklinde.nl

Univé vindt het belangrijk om de historie levend de houden voor de bevolking. Barak Linde is hier een goed voorbeeld van en dit initiatief ondersteunen wij graag. Lokaal, betrokken en dichtbij.

Deel dit bericht