Ga naar inhoud

29 november 2018Gezondheid

Een positieve kijk op gezondheid

Dat was het verbindende thema van de sprekers op de ‘zorgavond’ van Univé op 27 november 2018. Want wat is nou gezond en ongezond? En hoe ga je hiermee om?

 Vaak denk je bij gezondheid aan ziekte, maar je kunt ook op een andere manier naar gezondheid kijken. Sommige deelnemers waren speciaal voor de sprekers gekomen, voor anderen ging er een wereld open.

Na een welkom nam Liesbeth Veenman de belangrijkste wijzigingen door van de zorgverzekering 2019. Voor iedereen is dit een aanleiding om te bezien of het huidige pakket aan diensten past bij de persoonlijke behoeften en altijd veranderende omstandigheden. Voor meer dan een miljoen mensen is dit een reden om zelfs over te stappen.

Univé vindt het van belang om in haar aanbod ook in te zetten op het stimuleren en faciliteren van meer preventie. Tegenslag en schade kun je beter voorkomen wanneer bijvoorbeeld meer mensen Eerste Hulp kunnen verlenen. In een mum van een tijd hebben 8000 leden gebruik gemaakt van een gratis EHBO cursus aanbod. Je staat gewoon beter in het leven wanneer je een ander in nood kunt helpen. En dat geldt omgekeerd natuurlijk ook wanneer je zelf iets overkomt.

Hierna was een korte pauze waarna Henk Jan Dolsma het stokje overnam. Hij is leefstijlcoach, orthomoleculair therapeut en PNI-therapeut in opleiding. Hij is in Groningen al een aantal jaar actief en is sinds kort in Zuidwolde komen wonen en heeft daar nu ook praktijkruimte in ’t Wheemhuus.

Het onderwerp van vanavond is: “Positieve gezondheid”. Aan de hand van het concept van Machteld Huber dat gezondheid niet meer gezien wordt als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren gingen de deelnemers aan de slag.
Beginnend met een film van de laatste deelnemer aan de Friese Fiets Elfstedentocht. Henk Jan stelde hierop de vraag: “Is deze persoon gezond of juist niet?”Na het kijken van de film verschillen de meningen hierover. De een vindt het ongezond dat de man zo’n lange tocht toch doorzet terwijl hij eigenlijk niet meer kan. Een ander vindt het juist gezond dat hij kijkt hoe ver zijn eigen grenzen liggen en dat je daar best een keer overheen mag gaan. Henk Jan geeft de opdracht om na de workshop nog eens in overleg te gaan hierover.

Vervolgens geeft hij uitleg over de factoren die je gezondheid beïnvloeden:

Iedereen ging daarna zelf aan de slag om te kijken hoe je scoort op de beleving van je eigen gezondheid en wanneer je hoog op een onderdeel scoort wat hiervan dan de reden is. Daarna konden deelnemers op een aantal factoren hun eigen bevindingen delen. Zo geeft iemand aan dat je bij een blessure beperkter bent en dat dan de score die je geeft anders is dan wanneer je fit bent.

Een andere deelnemer vindt de 3 R’en (rust, reinheid, regelmaat) balangrijk. Waarop een ander aangeeft dat daar nog een andere aan kan worden toegevoegd: “Rijkdom”.

Ook is de balans in wat je moet doen en wilt doen vaak moeilijk te vinden. Een deelnemer geeft aan dat het heel goed bevalt om ook voor jezelf te kiezen op sommige momenten en je eigen ding te doen. Dat geeft rust en daardoor zit ze lekkerder in haar vel. Hierop wordt instemmend geknikt. Een ander geeft aan dat zelfs als je 80 bent, je het nog druk hebt. Ouderen willen ook alles doen, maar dit kan vaak niet doordat de energie hiervoor ontbreekt. Jongeren zijn juist energiek, maar gunnen zich vaak geen tijd voor zichzelf. Dit zijn we ook niet meer gewend. Waarop iemand aangeeft dat kinderen ook niet meer wordt geleerd om te kiezen voor iets, maar dat ze aan alles mee moeten doen. Dit geeft ook veel onrust.

Eenzaamheid wordt ook als een factor genoemd die van invloed is op de gezondheid. Zo ontvangt een echtpaar iedere week 3 gescheiden mannen die mee kunnen eten. Ze doen dit omdat ze graag iemand blij maken, want daardoor wordt je zelf ook blij. Iemand eens vragen om voor de koffie is ook zo’n kleine geste, maar voor iemand wel heel waardevol om erbij te horen.

De zin van het leven betekent voor een deelnemer zinvol bezig zijn. Zo is hij fanatiek met hout bewerken, doet mee aan wedstrijden en beleeft hier veel plezier aan. Ook hoe je omgaat met tegenslag is een manier om de zin van het leven in ogenschouw te houden. Iemand geeft aan dat hierbij ook meespeelt hoeveel liefde iemand krijgt. Wanneer je weet dat er van je gehouden wordt, dan heb je ook iets om voor te leven. Vertrouwen in jezelf en je omgeving is dan ook heel belangrijk.

Als laatste kijkt iedereen weer even naar het filmpje van de Elfstedentocht fietser. De deelnemers geven aan dat ze nu inderdaad op een andere manier naar deze persoon kijken. Het blijft in het midden of de persoon nu echt gezond is, maar het is leerzaam te weten hoe je naar gezondheid kunt kijken.

Bekijk hier de presentatie>>

Na de workshop sluit Liesbeth af en heeft iedereen de gelegenheid om nog een kopje koffie of thee te drinken. De deelnemers vonden het leuk om met een nieuwe bril naar gezondheid te kijken en vonden de bijeenkomst voor herhaling vatbaar.

Deel dit bericht