Ga naar inhoud

16 juni 2022Met elkaar

Uitbreiding van een fijne en veilige speelomgeving in Lutjegast

Abel Tasman, de bekende ontdekkingsreiziger, werd geboren in Lutjegast. Het dorp laat nog steeds mensen graag dingen ontdekken. Met een prachtig natuurgebied inclusief de Groene Dorpsploats.

Als kers op de taart is op 2 juni 2022 een waterspeelelement gerealiseerd bij het speelstrand op initiatief van Vereniging Dorpsbelangen Lutjegast. Het Buurtfonds droeg hier financieel aan bij.

Een veilige en fijne speelomgeving voor de kinderen in Lutjegast en in de directe omgeving is een zeer grote aanwinst voor het dorp. Met dit waterspeelelement voegen we een nieuw element toe aan de Groene Dorpsploats. Waar kinderen de elementen water, zand, groen en hout kunnen ontdekken. Onze dorpsgenoten vinden het een mooi initiatief voor henzelf, maar ook als extra impuls voor het toerisme.

Ons verhaal
Het terrein grenzend aan het dorp is uitermate geschikt als natuurspeelplaats waarbij we gebruik maken van natuurlijke elementen zoals water, zand, groen en hout. Daarnaast willen we de zintuigen prikkelen. Door het creëren van twee 'dorpspleinen' die verbonden worden door een natuurspeelplaats zien wij tevens de mogelijkheid om de link te creëren tussen het dorp en het kunstwerk De Baak. Een markant markeringsteken van gigantische zwerfkeien in het natuurgebied wat in eigendom is bij Staatsbosbeheer met onder andere het Abel Tasman wandelpad.

De afgelopen jaren zijn er diverse onderdelen van het plan Groene Dorpsploats reeds gerealiseerd. Onder andere zijn er diverse bijvriendelijke beplantingen aangebracht, is er een bijenstal gecreëerd met een drietal bijenkasten, de bestaande poel is opgeknapt en voorzien van een speelstrand met bijbehorende speelelementen, een belevingspad met wilgentunnel en tenslotte de boerenploats met eetbare bosvruchten.

Nu de basis is gelegd van de Groene Dorpsploats is een volgende stap de realisatie van een grote wens van de kinderen uit Lutjegast; een waterspeelelement bij het speelstrand. Begrijpelijk ook, want wie wil er nou niet met water spelen?

Wie zijn wij?
Wij zijn Vereniging Dorpsbelangen Lutjegast. Met een bestuur dat bestaat uit vijf mensen zetten we ons in om het dorp mooier te maken. Lutjegast is een klein dorp met zeer betrokken inwoners die hard werken aan het behoud van de leefbaarheid in het dorp in een tijd waarin veel voorzieningen uit kleine kernen verdwijnen. Vereniging Dorpsbelangen speelt hierbij een belangrijke rol. Ze nam het initiatief tot het ontwikkelen van een dorpsvisie.

In de dorpsvisie geven bewoners aan het belangrijk te vinden dat we onze ontwikkeling richten op toerisme, recreatieve mogelijkheden en speelgelegenheden voor kinderen. Het dorp heeft de wens deze speerpunten te realiseren in een prachtig natuurgebied direct tegen het dorp aan gelegen. In 2015 is begonnen met de eerste fase van deze wens. Bij de inrichting van het gebied hebben Staatsbosbeheer en stichting voor natuur- en landschapsbeheer in het zuidelijke westerkwartier, de Dotterbloem een belangrijke rol gespeeld.

Hulp van het Buurtfonds
We hebben zelf een crowdfundingsactie georganiseerd en krijgen een bijdrage van Jantje Beton. Daarnaast hebben we Univé Buurtfonds benaderd voor een bijdrage. Het Buurtfonds droeg € 2.500 bij. Op 2 juni 2022 is alles officieel opgeleverd. Omdat het een maatschappelijk betrokken lokaal project is, dat bijdraagt aan een fijne leefomgeving, hebben we een donatie toegewezen gekregen.

Het contact met Univé was heel prettig, omdat het heel lokaal is. Het aanvraagproces was heel duidelijk en vrij eenvoudig. Er kwam ook snel een reactie en je merkt aan alles dat Univé graag wil helpen als je met een goed plan komt. Bij grotere fondsen verloopt dat proces veel stroperiger. De laagdrempeligheid van Univé Buurtfonds was heel fijn.

Plannen voor de toekomst
De basis van ons plan staat nu en de plusvariant ook. Er is nagedacht over het onderhoud, zodat de voorzieningen nog lang mee kunnen. Het plan voor de toekomst is dat we eerst gaan evalueren hoe alles nu verloopt en bevalt. Dan kunnen we daarmee bepalen wat we nog voor concrete acties willen ondernemen.

Contact
Neem voor meer informatie contact op met dorpsbelangenlutjegast@gmail.com of 06 158 520 98. Of kijk op https://www.facebook.com/DorpsbelangenLutjegast.

Deel dit bericht