Ga naar inhoud

7 juli 2022Gezondheid

Leren hoe je met een AED een medemens kunt redden in Oostwold

In Oostwold vond dinsdagavond 7 juni 2022 een AED-cursus* plaats. De workshop werd gegeven door bhv-specialist 101BHV in Multifunctioneel Centrum de Gaveborg.

Een twintigtal leden werd in een twee uur durende trainingsavond geleerd hoe om te gaan met een AED. In twee groepen van tien personen werd onder begeleiding van een professionele instructeur eenieder getraind om met een AED te kunnen werken.

Aan het einde van de avond ontvingen alle cursisten een certificaat zodat ze zich hiermee ook kunnen aanmelden als burgerhulpverlener bij het landelijke platform van de Hartstichting. Door de inzet van deze twintig deelnemers is Oostwold weer een beetje hartveiliger gemaakt!

Buurt-AED
Elke week krijgen driehonderd Nederlanders buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Vaak totaal onverwacht. Na een hartstilstand zijn de eerste zes minuten cruciaal. Een ambulance kan meestal niet binnen die zes minuten bij een slachtoffer zijn, waardoor een buurt-AED levens kan redden.

Univé en een hartveilig Nederland
Om te kunnen spreken van landelijke dekking zijn er in Nederland nog zo’n vijfduizend AED’s nodig die dag en nacht bereikbaar zijn. Univé levert daar graag een bijdrage aan.

Daarom heeft Univé Noord-Nederland haar vijftien winkels in het werkgebied aan de buitenzijde voorzien van een AED. Daarnaast ondersteunen we lokale initiatieven voor buurtAED’s en bieden we in samenwerking met lokale EHBO-verenigingen gratis AED-workshops aan voor buurtbewoners of bijvoorbeeld medewerkers.

Automatische Externe Defibrillator, een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand

** Beademingsdoekje voor hygiënische mond-op-mondbeademing

Deel dit bericht