Ga naar inhoud

7 februari 2023Met elkaar

Voorwaarden bij sponsoraanvraag

Mooie initiatieven ondersteunen we graag! Dat doen we vanuit Univé Noord-Nederland, als Supporter van Sport of vanuit het Univé Buurtfonds. Natuurlijk houden we ons daarbij wel aan een aantal voorwaarden waar we graag meer over vertellen:

Zo ondersteunen wij geen:

 • activiteiten met politieke, religieuze of commerciële doelstellingen;
 • activiteiten met onnodige milieubelasting;
 • individuele personen;
 • projecten met een langere looptijd dan drie jaar;
 • sporten en evenementen met een hoog risicogehalte;
 • goede doelen;
 • internationale activiteiten;
 • dorpsfeesten en festivals;
 • studentenactiviteiten;
 • scholen;
 • serviceclubs (bijv. Lions, Rotary);
 • omroepen;
 • dierenshows en -tentoonstellingen.

Voor de te ondersteunen activiteit of vereniging geldt het volgende:

 • Staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • Is gevestigd in het werkgebied van Univé Noord-Nederland;
 • Heeft meer dan 25 leden;
 • De activiteiten zijn niet in strijd met de openbare orde, goede zeden of de wet;

Andere informatie

 • De sponsoraanvragen worden 1 keer per maand behandeld. Dien je aanvraag dus op tijd in!
 • Ondersteuning loopt per kalenderjaar, dus van 1 januari tot en met 31 december.
 • Steunaanvragen worden niet automatisch verlengd. Je dient dus per jaar een nieuw verzoek in te dienen.
 • Invulling van tegenprestaties kan op verschillende manieren. Wij zijn geen voorstander van advertenties, shirtreclame of reclameborden. Bij invulling in natura kun je denken aan: het verzorgen van een optreden of presentatie, het beschikbaar stellen van uw accommodatie, het meewerken aan een Univé-evenement (sport of maatschappij) of het inzetten van het Univé-uitleenpakket.
 • Vereniging dient een nota in voor het steunbedrag. Op de nota dienen de tegenprestaties te worden vermeld.
 • Na afloop van een activiteit ontvangen we graag foto’s en een verslag van de activiteit.

Deel dit bericht