Ga naar inhoud

21 juli 2023Met elkaar

Stichting Move: samen voor elkaar en voor de wijk

Studenten en kinderen koppelen om zich samen in te zetten voor elkaar en voor de wijk: dat is het doel van Stichting Move. Door hen elkaars talenten en leefwerelden te laten ontdekken en succeservaringen op te doen, werkt de stichting aan het verkleinen van kansenongelijkheid.

“Groningen is één van de provincies met de meeste armoede”, legt projectcoördinator Roland Slangenberg uit. “Dat betekent dat er hier veel kinderen opgroeien die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenootjes.” Daarom neemt de stichting het initiatief voor projecten waarin kinderen tussen de 10 en 16 jaar samenwerken met studenten aan bijvoorbeeld het versterken van de wijk.

Buurtfeest voor de hele wijk
Een mooi voorbeeld zijn de Move je Buurt-projecten. Dit zijn projecten waarin studenten en kinderen een aantal maanden samenwerken aan thema’s als kunst en cultuur, veiligheid, natuur en milieu, sport en bewegen en ontmoeting en contact. “De kinderen kiezen zelf aan welk thema ze willen werken. Zo hebben ze laatst in de Korrewegwijk een Buurtfeest georganiseerd bij het thema ontmoeting en contact”, vertelt Roland.

Uit een wijkverkenning en gesprekken met bewoners kwam naar voren dat mensen meer met elkaar in contact wilden komen. “Dat hebben de kinderen goed opgepakt. Het feest was zeer succesvol.”

Opdoen van succeservaringen
Vooral het opdoen van die succeservaringen brengt kinderen verder, legt Roland uit. “Met de projecten leren ze samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, plannen en organiseren en creatief bezig zijn. We willen ze meegeven dat ze alles kunnen bereiken wat ze willen, mits ze beschikken over de juiste tools en hulp.”

Deel dit bericht