Ga naar inhoud

30 oktober 2019

Ook morgen samen vrij van zorgen

Welkom op ons ledenoverleg, een initiatief in samenwerking met de ledenraad van de regionale coöperatie Univé Noord-Nederland.

Met elkaar en alle leden willen we het gesprek aangaan over de toekomst van een gezond en plezierig leven voor iedereen in onze regio. Over wonen en nabuurschap, jezelf ontwikkelen, werken en ondernemen, mentale vooruitgang en positieve gezondheid.

Univé is een landelijk netwerk van coöperatieve verenigingen met een verzekeringsbedrijf dat werkt ten behoeve van de leden en hun gemeenschappelijke behoeften. Je bent lid van je regionale coöperatie vanuit een welberekend eigen belang en met het doel om zaken voor elkaar krijgen. Vanuit de kracht van het collectief waardoor je kunt vertrouwen op ieders inzet op preventie en hulp na tegenspoed en schade.

Is dat voldoende in een snel veranderende samenleving? Wordt hulp ontvangen de uitkomst van een onderlinge berekening of een algoritme? Kun je dan nog afwijken van de statistieken? Niet alle risico's zijn verzekerbaar of vervangbaar. Welke initiatieven helpen ons om vandaag nog onbekende en ongewenste risico’s weg te houden uit je dagelijkse leven? Wat zou jij doen of willen dat er gebeurd?

Meer dan ooit draait de toekomst van onze vereniging om samenwerken en solidair zijn met elkaar. Dat vraagt een optimale relatie binnen de vereniging. Waar je weet wat er van je verwacht wordt, teneinde de kracht van het collectief en de wederkerigheid te ervaren. Daarbij hoef je niet met iedereen contact te hebben, als er maar sprake is van gedeelde waarden, doelen en saamhorigheid.

Hierover willen we met elkaar bijeenkomsten organiseren en het gesprek aangaan. Bij voorkeur dichtbij in de eigen regio, daar waar onze wortels liggen en waar we gelijkwaardig willen samen leven. Hier doen we verslag van deze bijeenkomsten.

En voor sommige is deze online omgeving een laagdrempelige vorm van dichtbij en mee kunnen doen. Drempelloos, openbaar en veilig. 

Inzichten, ervaringen en deskundigheid die van waarde is voor de gehele vereniging en samenleving.  Waarbij we niemand uitsluiten om er kennis van te nemen, deel te nemen en aan te sluiten.

Deel dit bericht