Ga naar inhoud

20 oktober 2020Ondernemen

Ware parels in het Univé-archief

Wat kom je allemaal tegen in het archief van Univé? Nou, vooral héél, héél veel financiële hulpadministratie.

Maar ook accountantsrapporten, verslagleggingen van vergaderingen, statuten en reglementen en de vroegere ledenadministratie. Expert Riemer Janssen van Bureau glossarum, weet er inmiddels alles van. Speciaal voor ons dook hij namelijk in ons archief!

Vaak raken bedrijfsarchieven – nadat ze hun waarde voor het dagelijks gebruik verloren hebben – in de vergetelheid en worden ze ergens in een kamertje achteraf bewaard. Zonde, vond Univé-medewerker Rudolf Doornkamp. Hij zocht contact met de Groninger Archieven. Die had grote belangstelling voor het Univé-archief, maar wel in een goede, geordende en toegankelijke staat. Daar kon Riemer Janssen van Bureau glossarum gelukkig bij helpen.

12 strekkende meter aan papieren chaos
Zijn eerste stap? De 12 strekkende meter aan papieren chaos indelen per archiefvormer. Univé Noord-Nederland heeft namelijk een groot aantal voorgangers. Riemer wist er bijna zestig te onderscheiden! Al deze voorgangers hebben hun eigen archieven gevormd en hun sporen nagelaten in het Univé-bedrijfsarchief.

Oudste en mooiste stukken
Stukken die dubbel in het archief zaten haalde hij eruit en het overgebleven materiaal ontdeed hij zoveel mogelijk van ijzerwerk en plastic, waarna het verpakt kon worden in zuurvrij omslagpapier en zuurvrije archiefdozen. 

Ieder stuk kreeg een nummer, dat overeen komt met de plaatsingslijsten die de expert heeft gemaakt. “Voor historici die van grote hoeveelheden data houden, zijn dit soort archieven ware goudmijnen”, vertelt Riemer. “Het oudste stuk dat ik ben tegengekomen is een register van ontvangsten en uitgaven van de Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij voor Onroerende Goederen te Usquert, dat al in 1798 begint!”

Het mooiste wat hij tegenkwam vond hij twee polishoofden van De Nederlanden 1845, de voorloper van Nationale Nederlanden. “En een bijzonder goed bewaard gebleven gemarmerde snede van één van de vele notulenboeken mocht er ook zijn”, herinnert hij zich.

Waarom archiveren?
Riemer benadrukt dat het bewaren en toegankelijk maken van bedrijfsarchieven erg belangrijk is. “Een archief is van belang bij de verantwoording en bewijsvoering van werkprocessen, maar het krijgt na verloop van tijd ook een historische waarde. Om goed historisch onderzoek te kunnen doen, is kennis van sociaaleconomische ontwikkelingen belangrijk. Bedrijfsarchieven helpen bij het beschrijven van de geschiedenis van een dorp, stad, regio of land. Een historisch bedrijfsarchief zou daarom bij voorkeur moeten worden overgedragen aan een openbare bewaarplaats.”

Meer informatie: https://bureauglossarum.nl

Deel dit bericht