Ga naar inhoud

1 december 2020Met elkaar

Veilig verkeer doe je samen

Veilig Verkeer Nederland (VVN) en Coöperatie Univé werken samen om de verkeersveiligheid te vergroten.

Een eerste initiatief dat uit de nieuwe samenwerking is ontstaan is de Verkeerscheck MONO die zorgt voor een bewustere verkeersdeelname.

Univé vraagt haar particuliere en zakelijke leden, in totaal zo’n 1,6 miljoen, om verkeersveiligheid consequent onderdeel te maken van hun verkeersdeelname. Door een bewuste en gefocuste verkeersdeelname is iedere verkeersdeelnemer direct in staat bij te dragen aan het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers en het menselijk leed dat daarachter schuil gaat. Thema’s waarop beide partners de samenwerking inrichten zijn ‘buurtparticipatie’ en ‘rijden zonder afleiding’. 

Een eerste initiatief dat uit de nieuwe samenwerking is ontstaan is de Verkeerscheck MONO. Een quiz over rijden zonder afleiding. De test staat online en is voor iedereen gratis beschikbaar.

Overtuigen van gedragsverandering
Het partnership met VVN is voor Univé een logische vervolgstap op weg naar meer verkeersveiligheid en een groter verkeersbewustzijn. De coöperatie was al ambassadeur van ‘Samen Richting Nul Verkeersslachtoffers’, de veelzeggende verkeerscampagne van Provincie Drenthe die ook wordt ondersteund door Veilig Verkeer Nederland. Ook maakt Univé zich er als één van de grootste werkgevers in de provincie Drenthe hard voor dat haar medewerkers veiligheid als prioriteit hebben in het verkeer en MONO rijden. Daartoe werd al eerder een convenant getekend dat deelname aan het verkeer zonder gebruik of afleiding van mobiele telefonie als norm stelt. 

Ellen Peper, lid van de Raad van Bestuur van Coöperatie Univé is blij dat door de samenwerking de verkeersveiligheid nu ook landelijk aandacht krijgt: ‘Wanneer onze leden zich bewust worden van de risico’s in het verkeer, draagt dat bij aan een gedragsverandering. De Verkeerscheck MONO kan daarbij helpen. Maar ook op lokaal niveau zien wij kansen door samen met VVN acties te organiseren die gericht zijn op verkeersrisico’s voorkomen, schade beperken en bijdragen aan het welzijn in de buurt. Een veiliger verkeer voor iedereen, dat is wat we willen bereiken.’

Meer en meer bedrijven 
Bedrijven helpen om actief aan de slag te gaan met de verkeersveiligheid in ons land, is sinds een aantal jaren onderdeel van de verbindende strategie van Veilig Verkeer Nederland. En met succes. De verkeersclub merkt al sinds begin dit jaar dat steeds meer organisaties zich inzetten voor verkeersveiligheid en dat de voordelen hiervan meer en meer zichtbaar worden. ‘Verkeersveiligheid is bij uitstek een thema om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vrijwel iedereen is immers verkeersdeelnemer. En we willen allemaal dat dat veilig is voor elke weggebruiker. Zo blijkt dat relaxt en veilig rijden goed is voor de mentale gezondheid (rust) en dat het ook kosten bespaart. Ondertussen hanteert bijna twee derde (62%) van alle werkgevers een verkeersveiligheidsbeleid. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor verkeersongevallen die tijdens werktijd plaatsvinden. Er is echter nog een wereld te winnen als we zien dat 38% van de werkgevers geen beleid heeft ten aanzien van de verkeersveiligheid van haar werknemers. Terwijl minder ongevallen uitval voorkomt van personeel en ook nog eens bijdraagt aan een positief bedrijfsimago’; aldus VVN-directeur Evert-Jan Hulshof.

Deel dit bericht