Ga naar inhoud

20 april 2021Met elkaar

Op gezonde afstand zwerfvuil verzamelen op de jaarlijkse opschoondag

Gezien de omstandigheden wilde de Gemeente deze actie op 17 april 2021 in Roderwolde annuleren, maar bij Dorpsbelangen was de behoefte om dit nu juist wel te organiseren.

Op gezonde afstand buiten aan de wandel en tegelijk zwerfvuil verzamelen. Rina heeft contact gezocht met haar werkgever Univé omdat deze wel opschoonacties ondersteunde. We ontvingen stokken, afvaltassen, bidons en handschoenen.

De Gemeente heeft vervolgens gezorgd voor de afvalcontainers, nog meer handschoenen en hesjes. Zo’n 35 personen meldden zich aan en zijn ’s morgens om 9 uur gestart na een bakkie koffie vanuit Roderwolde, Sandebuur en Foxwolde. Er werden uiteindelijk bijna 5 kliko's vol zwerfafval opgehaald.

Wat een enthousiasme! Als bestuur kijken we terug op een zeer geslaagde actie en we bedanken alle deelnemers. Meerdere personen hebben de prikstokken in bruikleen om na vandaag vaker een opschoonrondje te doen. 

Sybrand

Deel dit bericht