Ga naar inhoud

9 mei 2019

Met elkaar werken aan de beste ondersteuning van mantelzorgers

Dat is waar contactpunt Mantelzorg Westerveld voor staat. Mensen informeren, met elkaar in contact brengen, bijeenkomsten organiseren, ervaringsdeskundigheid uitwisselen,  belangen behartigen en meer.

Mantelzorger zijn en je naasten helpen is niet altijd een keuze en kan iedereen overkomen. Gewone mensen die in meer of mindere mate zorg verlenen aan zieke familieleden, vrienden, buren en anderen.  

De naam mantelzorger ontstond doordat die familie- of buurtzorg als een warme mantel om de schouders van de verzorgde werd gelegd. Ondanks dat gezinssamenstellingen en woongebieden van families veranderen is het van belang om met elkaar je naasten te blijven helpen.

Wanneer je omgeving je in je waarde laat en je zo nodig ondersteunt, kan het jou en anderen goed doen. Dat geldt natuurlijk voor iedereen die vrijwillig een ander helpt en daarmee bijdraagt aan het levensgeluk van een ander.

Daarom ondersteunt Univé mensen die zich op deze wijze actief inzetten voor anderen, die een naaste helpen of verzorgen. Door het platform ‘niet voor mezelf alleen’ beschikbaar te stellen.
Bijvoorbeeld aan Contactpunt Mantelzorg Westerveld. Maak kennis de mensen en activiteiten
van Contactpunt Mantelzorg Westerveld >>

Deel dit bericht