Ga naar inhoud

Kan ik een kostbaarhedenverzekering los afsluiten?

Nee, dat kan alleen in combinatie met een Univé-inboedelverzekering. Sluit u aanvullend op Inboedel All Risk met Buitenshuis dekking af, dan verzekert u uw kostbare spullen in Nederland ook buiten uw woning tot maximaal € 2.500,- per jaar. Voor een aantal zaken, zoals mobiele telefoons, tablets, laptops en kostbare sieraden geldt bij de Buitenshuis dekking een maximumbedrag van € 500,- per gebeurtenis.  Maar zijn uw spullen meer waard? Of wilt u ook buiten Nederland verzekerd zijn? Kies dan voor onze kostbaarhedenverzekering. Bereken uw premie

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?