Documenten bij de inboedelverzekering

Op uw polisblad leest u welke voorwaarden op uw verzekering van toepassing zijn.
U vindt dit in Mijn Univé via Mijn verzekeringen (als 'polisblad') . Of in de Univé-app via Mijn verzekeringen op het tabblad Documenten (als ‘pakketpolisblad’).

  1. Algemene voorwaarden
  2. Brochure woonverzekeringen
  3. Voorwaarden Univé woonverzekering (versie 2)

Verzekeringskaarten

Wat is wel en niet gedekt door de inboedelverzekering? Bekijk de Verzekeringskaarten hieronder:

Inboedelverzekering Basis

Inboedelverzekering All Risk

Kostbaarhedenverzekering