Documenten bij de inboedelverzekering

Op uw polisblad leest u welke voorwaarden op uw verzekering van toepassing zijn.
U vindt dit in Mijn Univé via Mijn verzekeringen (als 'polisblad') . Of in de Univé-app via Mijn verzekeringen op het tabblad Documenten (als ‘pakketpolisblad’).

  1. Algemeen reglement
  2. Algemene voorwaarden
  3. Brochure woonverzekeringen
  4. Speciaal reglement inboedelverzekering super (IVS-1)
  5. Speciaal reglement inboedelverzekering superieur (IVU-1)
  6. Voorwaarden woonverzekering (versie 1, maart 2015)

Verzekeringskaarten

Wat is wel en niet gedekt door de inboedelverzekering? Bekijk de Verzekeringskaarten hieronder:

Inboedelverzekering Basis

Inboedelverzekering All Risk