Ga naar inhoud

Wanneer wordt ooglidcorrectie vergoed?

Een ooglidcorrectie wordt pas vergoed als je zorgverzekeraar daar vooraf toestemming voor geeft. De plastisch chirurg vraagt die toestemming aan met een medische indicatie. Voor een vergoeding uit de basisverzekering moet blijken dat je zicht ernstig wordt beperkt door hangende bovenoogleden. Alleen bij een gecontracteerde zorgaanbieder krijg de ooglidcorrectie volledig vergoed.

Kun je geen vergoeding uit de basisverzekering krijgen? Dan wordt de ooglidcorrectie misschien vergoed uit je aanvullende verzekering. Daarvoor moet de plastisch chirurg ook toestemming aanvragen bij je zorgverzekeraar.  

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?