Ga naar inhoud

Ik heb een nieuwe zorgverlener. Hoe geef ik de gegevens van deze zorgverlener door?

Vul deel 2 van het  Aanvraagformulier pgb verpleging en verzorging volledig in en stuur het (met postzegel) naar:

Univé Verzekeringen
Afdeling ZA&B PGB
Locker 56
Postbus 445
5600 AK  Eindhoven

Meer informatie over het Persoonsgebonden budget

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?