Ga naar inhoud

Ik ga met mijn zorg over naar de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Stopt mijn pgb dan automatisch?

Nee, uw pgb stopt niet automatisch. Wilt u uw pgb stopzetten? Stuur dan een ondertekende stopzettingsbrief of een wijzigingsformulier met de toekenningsbrief van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) als bijlage naar:

Univé Verzekeringen
Afdeling ZA&B PGB
Locker 56
Postbus 445
5600 AK  Eindhoven.

Let op: De eventueel te veel gedeclareerde zorg van uw pgb wordt bij u teruggevorderd.

Meer informatie over het Persoonsgebonden budget

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?