Ga naar inhoud

Hoe weet ik of mijn zorgverlener het omzetplafond heeft bereikt?

Elk jaar maken we samen met zorgverleners afspraken over de zorg. De zorgverlener houdt zelf bij hoeveel behandelingen hij nog kan uitvoeren binnen die afspraken.

Bent u al onder behandeling bij een zorgverlener? Dan mag u die behandeling gewoon afmaken; dan is er geen sprake van een omzetplafond.

Start u een nieuwe behandeling en wilt u weten of wij met de zorgverlener van uw keuze een omzetplafond hebben afgesproken? Kijk hiervoor in de Zorgzoeker. Of de zorgverlener het omzetplafond heeft bereikt, kunt u het beste navragen bij de zorgverlener zelf.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?