Ga naar inhoud

Wanneer geldt er een wachttijd?

Bij Tand Beter voor orthodontie voor kinderen tot 18 jaar rekenen we een jaar wachttijd. Deze kan komen te vervallen als u bij uw vorige verzekeraar al een vergelijkbare tandverzekering met vergoeding voor orthodontie had. Voor Tand Best geldt bij kronen, bruggen, implantaten, gedeeltelijke protheses en orthodontie ook een jaar wachttijd.

Deze wachttijd betekent dat u het eerste jaar waarin u een tandverzekering hebt, geen gebruik kunt maken voor de vergoeding van deze behandelingen. U betaalt wel premie en krijgt andere behandelingen die onder de tandartsverzekering vallen gewoon vergoed.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?