Ga naar inhoud

Welke zorgkosten uit de basisverzekering betaal ik zelf?

Ook als u naar gecontracteerde zorgverleners gaat voor zorg uit het basispakket kunnen er kosten voor eigen rekening komen. Bijvoorbeeld door het eigen eigen risico of een eigen bijdrage.

Eigen risico betaalt u altijd, behalve voor een bezoek aan de huisarts of als het gaat om kinderen onder de 18 jaar. Ook de vergoedingen uit de aanvullende zorgverzekering vallen niet onder het eigen risico. Dit eigen risico is maximaal € 385 per jaar, tenzij u daarbovenop een vrijwillig eigen risico af heeft gesloten. 

Eigen bijdrage betaalt u bijvoorbeeld voor medicijnen, hulpmiddelen of kraamzorg. De hoogte van de eigen bijdrage verschilt per zorgsoort en heeft vaak een maximum. In tegenstelling tot het eigen risico worden de eigen bijdrages niet bij elkaar opgeteld tot een maximaal totaalbedrag per jaar.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?