Ga naar inhoud

Is de WOZ-waarde van mijn woning hetzelfde als de herbouwwaarde?

Nee, de WOZ-waarde van je woning is niet hetzelfde als de herbouwwaarde.

De WOZ-waarde geeft aan hoeveel je woning waard is. De gemeente bepaalt de WOZ-waarde van jouw woning. Op basis van de WOZ-waarde bepaalt de gemeente onder andere hoeveel belasting je moet betalen. Als je een huurhuis hebt, dan bepaalt de WOZ-waarde ook de hoogte van je huur. 

De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om je huis op dezelfde manier en op dezelfde plek weer op te bouwen. Dit is de waarde op het moment van de schade. Als je woning door een schade niet meer te herstellen is, dan vergoedt Univé de herbouwwaarde. Bijvoorbeeld na een brand of ontploffing. Wij zorgen ervoor dat je jouw woning op dezelfde plek kunt herbouwen.

Bij herstel of herbouw van je woning of een ander gebouw maken wij samen met jou afspraken over de betaling. Vaak krijg je een deel van de vergoeding voordat je begint met bouwen of herstellen. Je krijgt het laatste deel van de vergoeding als je klaar bent met de bouw of het herstel. 

Is jouw huis onherstelbaar beschadigd? Laat ons binnen twaalf maanden na de schadedatum weten of je jouw eigen woning of een ander gebouw herbouwt. 

Met een opstalverzekering vergoeden wij naast de kosten voor herbouw van de woning ook de opruimings- en saneringskosten en de kosten van een vervangende woonruimte.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?