Ga naar inhoud

Wat valt er onder de buitenshuisdekking op de woonverzekering?

Met de buitenshuisdekking verzeker je jouw inboedel in heel Nederland tegen schade door een van buiten komende gebeurtenis. Mobiele elektronica is alleen meeverzekerd tegen huisongelukjes als dit op uw polis staat. De maximale vergoeding is € 2.500 per jaar.

Mobiele elektronica is op de inboedelverzekering standaard meeverzekerd voor schades die niet zijn ontstaan door huisongelukjes. Op je polisblad staat voor welk bedrag je mobiele elektronica is verzekerd.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?