Ga naar inhoud

Valt mijn telefoon/smartphone onder de inboedelverzekering?

Ja, uw kostbare inboedel zoals telefoon en smartphone zijn standaard voor € 10.000,- meeverzekerd op onze inboedelverzekering All Risk. Als u uw telefoon, tablet en smartphone ook buitenshuis wilt verzekeren, dan kunt u een Buitenshuis dekking afsluiten. Bereken uw premie

Lees ook meer informatie over dekkingen en de afschrijving van het toestel.

Alles over schade lezen

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?