Ga naar inhoud

Veelgestelde vragen over de inboedelverzekering

Top 5

Het afsluiten van een inboedelverzekering is niet verplicht, maar is altijd slim. Zo krijg je een vergoeding als je spullen beschadigd raken bij bijvoorbeeld brand, of gestolen worden. Het is dus slim om vanaf de eerste dag dat je een eigen woning betrekt een inboedelverzekering te hebben. 

Bereken mijn premie 

Onder inboedel verstaan we alle losse spullen in je woning die je zo kunt verhuizen zonder iets stuk te maken. Denk bijvoorbeeld aan kleding, meubels, apparatuur en je laptop

Je huis zelf en alles wat eraan vast zit, valt onder de opstalverzekering

Lees meer over de inboedelverzekering

Je sluit de inboedelverzekering af voor een jaar. Maar je kunt de verzekering elke dag opzeggen. Als je de verzekering niet opzegt, dan verlengen wij het contract na een jaar automatisch.  

Een inboedelverzekering is niet wettelijk verplicht. Het is verstandig om een inboedelverzekering af te sluiten zodat je spullen verzekerd zijn tegen verschillende schadeoorzaken zoals brand, waterschade of diefstal. Bereken je premie.

Een inboedelverzekering vergoedt schade aan spullen in je woning veroorzaakt door brand, diefstal, inbraak, lekkage en storm. 

Vragen over de dekking van een inboedelverzekering

Verschillende soorten tuinmeubilair zijn verzekerd op de inboedelverzekering, zoals een tuintafel, een parasol en een trampoline. Schade door storm is alleen verzekerd met een buitenshuis dekking.  

Als je in een huurwoning woont, zijn de ruiten vaak verzekerd via de verhuurder (bijvoorbeeld de woningstichting). Als dat niet zo is, kun je bij Univé een glasverzekering afsluiten.  

Het afsluiten van een inboedelverzekering is niet verplicht, maar is altijd slim. Zo krijg je een vergoeding als je spullen beschadigd raken bij bijvoorbeeld brand, of gestolen worden. Het is dus slim om vanaf de eerste dag dat je een eigen woning betrekt een inboedelverzekering te hebben. 

Bereken mijn premie 

Onder inboedel verstaan we alle losse spullen in je woning die je zo kunt verhuizen zonder iets stuk te maken. Denk bijvoorbeeld aan kleding, meubels, apparatuur en je laptop

Je huis zelf en alles wat eraan vast zit, valt onder de opstalverzekering

Lees meer over de inboedelverzekering

Je kostbare inboedel zoals een telefoon en smartphone zijn standaard tot € 10.000 meeverzekerd op de inboedelverzekering Allrisk. Wil je je telefoon, tablet of smartphone ook buitenshuis verzekeren? Sluit dan een buitenshuis dekking af op je inboedelverzekering.   

De inboedelverzekering basis vergoedt schade door brand, storm, inbraak en water. Ook schade door rook, hagel, schroei en regenval is verzekerd. Kostbare inboedel is standaard tot € 5.000 meeverzekerd en (audio-)apparatuur tot maximaal € 10.000.  

Met een inboedelverzekering ben je verzekerd als je spullen gestolen worden of beschadigd raken bij bijvoorbeeld brand. Heb je schade aan je spullen, of zijn deze gestolen? Dan kun je dit makkelijk online bij ons melden. 

Lees meer over wat je moet doen bij schade aan je inboedel

Bijna alle schades aan je spullen in huis zijn verzekerd met een All Risk inboedelverzekering. Bijvoorbeeld schade door brand, inbraak, neerslag, storm en lekkage. Ook schade die je zelf per ongeluk veroorzaakt aan je spullen is meeverzekerd. Bijvoorbeeld als je je telefoon laat vallen of iets omver stoot.  

Lees meer over de Allrisk inboedelverzekering

Nee, een inboedelverzekering is niet hetzelfde als een opstalverzekering. Met een inboedelverzekering verzeker je alle losse spullen in je huis. Bijvoorbeeld je meubels en televisie. Met een opstalverzekering verzeker je je huis en alles wat aan je huis vastzit. Bijvoorbeeld het dak, maar ook je badkamer.

Een inboedelverzekering vergoedt schade aan spullen in je woning veroorzaakt door brand, diefstal, inbraak, lekkage en storm. 

Je ontvangst- en zendapparatuur is standaard meeverzekerd op je inboedel tot een bedrag van €10.000. 

Schade aan je huisdieren is meeverzekerd op de inboedelverzekering tot € 1.000. Bijvoorbeeld wanneer je hond niet gered kan worden bij een brand. 

De inboedelverzekering dekt schade aan de spullen in je woning. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die jij aan de spullen van iemand anders toebrengt. 

Sieraden zijn standaard tot € 5.000 verzekerd, overige kostbare inboedel zoals bijvoorbeeld antiek en audiovisuele apparaten tot € 10.000. Is je kostbare inboedel meer waard, dan passen we het verzekerde bedrag aan. Wil je je kostbaarheden ook verzekeren tegen beschadiging of diefstal, ook buiten Nederland? Sluit dan een kostbaarhedenverzekering af. 

Een televisie is niet verzekerd wanneer deze in de opslag staat. Dit geldt ook voor alle andere kostbare inboedel zoals bijvoorbeeld sieraden, antiek en audiovisuele apparatuur.  

Sluit een inboedelverzekering af om je sieraden, zoals kettingen en horloges te verzekeren tegen diefstal. Het maximaal verzekerde bedrag hangt af van je woonplaats. Met een All Risk inboedelverzekering met buitenhuisdekking zijn je sieraden buiten huis in Nederland ook verzekerd. 

Beide verzekeringen dekken schade aan uw spullen buitenshuis. Toch zijn er duidelijke verschillen. Zo geldt de Inboedel All Risk Buitenshuis dekking alleen binnen Nederland, en geldt een reisverzekering alleen als u daadwerkelijk op reis bent.  

Het is verstandig om je woonverzekering vóór je verhuizing vast aan te passen. Tijdens een verhuizing is de inboedel verzekerd op twee adressen en ook tijdens vervoer. 

Geef je verhuizing door

Met de buitenshuis dekking zijn de spullen die je van huis meeneemt als je de deur uitgaat overal in Nederland verzekerd tot € 2.500 voor brand, storm en diefstal. Voor sommige spullen zoals mobiele telefoons, laptops of sieraden ben je tot maximaal € 500 per gebeurtenis verzekerd.  

Met de inboedelverzekering basis is alle inboedel in je woning verzekerd bij schade door brand, diefstal, water en storm. Met een inboedelverzekering all risk is ook schade aan je inboedel door een huishoudelijk ongelukje verzekerd. 

De Inboedel All Risk verzekering met Buitenshuis dekking verzekert bijna elke opgelopen schade aan je inboedel. Spullen die je meeneemt buitenshuis, zijn in Nederland tot € 2.500 per jaar verzekerd. Sommige spullen, zoals smartphones, zijn verzekerd tot een maximumbedrag van € 500 per gebeurtenis.  

Met een inboedelverzekering van Univé ben je tot maximaal € 2.000 per jaar verzekerd voor schade aan computerapparatuur door cybercriminaliteit. 

Met de Univé Inboedelverzekering verzeker je de inboedel van jezelf en de spullen die horen bij je huishouden. Hieronder vallen ook bromfietsen, snorfietsen en motormaaiers en bijbehorende onderdelen. Voor voertuigen als caravans en aanhangers gelden aanvullende voorwaarden. 

Ja, je robotmaaier is meeverzekerd met de inboedelverzekering. Onze Inboedelverzekering verzekert de inboedel die van jezelf is en bij je huishouden hoort. Je robotmaaier valt hier ook onder. 

Staat je fiets in je woning of in een schuur of bijgebouw dat aan je woning vast zit? Dan is je fiets verzekerd onder je inboedelverzekering. Staat je fiets in een schuur of bijgebouw dat losstaat van je woning? Dan is die alleen verzekerd als dat gebouw goed op slot zit. Buitenshuis is je fiets niet verzekerd onder je inboedelverzekering. 

Ja, je boekenverzameling is verzekerd met je inboedelverzekering. Bijzondere boeken vallen onder kostbare inboedel en zijn verzekerd tot € 10.000. 

Hulpmiddelen zoals gehoorapparaten zijn standaard tot € 10.000 meeverzekerd op de inboedelverzekering. Met een buitenhuis dekking verzeker je een gehoorapparaat ook tegen schade die je in Nederland, buiten je woning oploopt.  

Vragen over sieraden en kostbaarheden en de inboedelverzekering

Je kostbare inboedel zoals een telefoon en smartphone zijn standaard tot € 10.000 meeverzekerd op de inboedelverzekering Allrisk. Wil je je telefoon, tablet of smartphone ook buitenshuis verzekeren? Sluit dan een buitenshuis dekking af op je inboedelverzekering.   

Sluit een inboedelverzekering af om je sieraden, zoals kettingen en horloges te verzekeren tegen diefstal. Het maximaal verzekerde bedrag hangt af van je woonplaats. Met een All Risk inboedelverzekering met buitenhuisdekking zijn je sieraden buiten huis in Nederland ook verzekerd.  

Vragen over schade en de inboedelverzekering

Heb je schade aan je spullen en is dit verzekerd? Dan krijg je van Univé een vergoeding. Hoe hoog de vergoeding is, hangt af van hoe oud de spullen zijn. Voor de meeste spullen betalen we de nieuwwaarde als ze niet ouder zijn dan een jaar. Meer informatie vind je in onze afschrijvingslijsten.  

Ja, je kunt schade aan je huis of spullen online op twee verschillende manieren melden: in Mijn Univé of via de Univé app

Als je grote schade aan je spullen hebt, sturen we soms een expert langs om te bepalen hoe groot de schade is. Je kunt ook zelf een expert inschakelen om de grootte van de schade te bepalen. De kosten hiervoor vergoeden wij in de meeste gevallen ook.  

Vragen over huren en de inboedelverzekering

Als je in een huurwoning woont, zijn de ruiten vaak verzekerd via de verhuurder (bijvoorbeeld de woningstichting). Als dat niet zo is, kun je bij Univé een glasverzekering afsluiten.  

Vragen over verhuizen en samenwonen en de inboedelverzekering

Hebben jullie allebei een inboedelverzekering? Zeg dan één van beide op. Naast de inboedelverzekering is het verstandig om ook je andere verzekeringen door te nemen, bijvoorbeeld met behulp van de Premievergelijker

Het is verstandig al vóór je verhuizing je woonverzekeringen aan te (laten) passen. Om te beginnen krijg je een ander adres, dus de verzekering ook. 

Geef je verhuizing door