Ga naar inhoud

Aan wie wordt het verzekerde kapitaal van de uitvaartverzekering uitgekeerd bij overlijden?

Bij overlijden wordt uitgekeerd aan degene(n) die op de polis als begunstigde staat of staan vermeld. Indien in het testament iemand anders staat vermeld, keren wij toch uit aan de begunstigde conform de polis. De standaard begunstiging op de polis is: 1. de verzekeringnemer 2. de echtgeno(o)t(e) van de verzekeringnemer 3. de kinderen van de verzekeringnemer 4. de wettige erfgenamen van de verzekeringnemer. Indien u wilt dat iemand anders de uitkering ontvangt, kunt u dit via uw Univé-winkel bij ons aangeven.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?