Ga naar inhoud

Veelgestelde vragen over de uitvaartverzekering

Ja, u hoeft nu zelfs nog geen enkele keuze te maken, als u dat niet wilt. U kunt uw keuze ook op een ander moment maken. Let u er wel op dat u – of uw nabestaanden - het verschil zelf moet(en) bijbetalen als het verzekerde kapitaal lager is dan de kosten van de door u gewenste uitvaart. Heeft u nog geen keuze gemaakt, dan kunnen uw nabestaanden met de uitvaartondernemer bepalen hoe de uitvaart eruit gaat zien. Neem contact op met Univé voor meer informatie en een persoonlijk advies.

Univé heeft geen eigen uitvaartverzekering. U kunt via uw Univé-winkel een uitvaartverzekering van bijvoorbeeld Monuta afsluiten. Wilt u advies over welke uitvaartverzekering het beste bij uw wensen past? Neem dan contact op met de Univé-adviseur bij u in de buurt.

Voor de uitkering uit de uitvaartverzekering kunt u het beste contact opnemen met uw uitvaartondernemer of de Univé-winkel die op uw polis staat vermeld. Zij kunnen u precies vertellen welke documenten nodig zijn om het verzekerde kapitaal zo snel mogelijk aan u uit te kunnen keren. Neem contact op met Univé voor meer informatie en een persoonlijk advies.

Als u veel spaargeld heeft, kan een uitvaartverzekering fiscaal aantrekkelijk zijn. Als u geld spaart voor een uitvaartverzekering kunt u namelijk aanspraak maken op een vrijstelling voor vermogensbelasting, waardoor u dus minder belasting hoeft te betalen.

Bij overlijden wordt uitgekeerd aan degene(n) die op de polis als begunstigde staat of staan vermeld. Indien in het testament iemand anders staat vermeld, keren wij toch uit aan de begunstigde conform de polis. De standaard begunstiging op de polis is: 1. de verzekeringnemer 2. de echtgeno(o)t(e) van de verzekeringnemer 3. de kinderen van de verzekeringnemer 4. de wettige erfgenamen van de verzekeringnemer. Indien u wilt dat iemand anders de uitkering ontvangt, kunt u dit via uw Univé-winkel bij ons aangeven.

Ja, dit kan op twee manieren. Zo kunt u een zelfstandige verzekering voor elk kind afsluiten. U kunt dan zelf bepalen voor welk kapitaal u uw kinderen wilt verzekeren. U bent in dat geval zelf verzekeringsnemer en premiebetaler. Op het moment dat u vindt dat uw kinderen oud en wijs genoeg zijn, kunt u de polis op hun naam laten zetten. Verder wijzigt er dan niets. 
Het voordeel is dat uw kinderen al op jonge leeftijd beginnen met de opbouw van het verzekerde kapitaal, waardoor de premie relatief laag is.  Neem contact op met Univé voor meer informatie en een persoonlijk advies.

Ja, u kunt bij uw uitvaartverzekering kiezen voor de mogelijkheid van indexatie of optieclausule. Kiest u voor indexatie, dan wordt uw premiebedrag jaarlijks verhoogd met een bepaald percentage.  Zo weet u zeker dat u bij uw overlijden voldoende geld voor de begrafenis wordt uitgekeerd. U kunt ook kiezen voor de optieclausule. U krijgt dan de mogelijkheid om eens in de drie tot vijf jaar een extra bedrag te storten, zodat  het verzekerde kapitaal nog steeds voldoende is. Neem contact op met Univé voor meer informatie en een persoonlijk advies. 

Kenmerken van een kapitaal uitvaartverzekering zijn:

  • U stelt het verzekerd bedrag vast naar aanleiding van uw eigen wensen.
  • De premies zijn laag: u betaalt alleen datgene waar u zelf voor kiest.
  • U heeft vrije keuze van uitvaartondernemer.
  • De premie kan verhoogd worden (en-bloc clausule) om de inhoud van het verzekerde pakket te kunnen waarborgen.
  • Extra wensen moeten extra betaald worden.

Kenmerken van een uitvaartverzekering in natura zijn:

  • U bent gebonden aan pakketten die zijn vastgesteld door de verzekeraar.
  • Het pakket bestaat uit producten en diensten en een vrij te besteden bedrag.
  • De premie kan verhoogd worden om de inhoud van het verzekerde pakket te kunnen waarborgen.

  • Extra wensen moeten extra betaald worden.

Wilt u meer weten over de uitvaartverzekering van Univé? Neem contact op met Univé voor meer informatie en een persoonlijk advies.

Komt uw partner of kind te overlijden, dan kunt u direct contact opnemen met een uitvaartondernemer of Monuta. Zij regelen dan samen met u de uitvaart naar uw wens.