Ga naar inhoud

Samen voor Elkaar Maatschappelijk & betrokken

Over Stichting voor Elkaar

Als ledenorganisatie staat het belang van onze leden voorop en daarmee ook de kwaliteit van hun leefomgeving. Daar willen we graag aan bijdragen, want het liefst zijn we er voor iedereen. Vanuit Stichting voor Elkaar ondersteunen wij jaarlijkse lokale kleinschalige projecten met een financiële donatie (de Goed voor Elkaar prijs).
Dit zijn bij voorkeur projecten waarbij mensen elkaar ontmoeten, waar er ruimte is voor persoonlijk contact, dichtbij huis en die gericht zijn op (het gevoel van) veiligheid, sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en/of gezondheid. Daarmee maken we samen de leefomgeving van onze leden nog leuker.

Aanvragen

Aanvragen voor donaties worden voorgelegd aan de toekenningscommissie van Stichting voor Elkaar. De toekenningscommissie bestaat uit ledenraadsleden en enkele adviseurs uit de regio. Zij neemt ieder jaar in april, september en december een besluit over de aanvragen. Een tegenprestatie bij een donatie is geen vereiste. Wel zien we graag dat de naam van Stichting voor Elkaar  wordt genoemd in persberichten als partij die het initiatief of project ‘(mede) mogelijk heeft gemaakt’.

Doe een aanvraag

Onze voorwaarden

Projecten die wel in aanmerking komen:

 • dienen een maatschappelijk doel gericht op verbetering van (het gevoel van) veiligheid, leefbaarheid, sociale cohesie, zelfredzaamheid en/of de gezondheid;
 • komen ten goede aan een brede groep binnen de gemeenschap;
 • zijn  van belang voor (een deel van de inwoners van) het werkgebied van de Coöperatie Univé Stad en Land;
 • maken onderdeel uit van een professionele en/of betrouwbare organisatie;
 • bevinden zich in het werkgebied van de Coöperatie Univé Stad en Land;
 • zijn duurzaam en ecologisch verantwoord;  
 • ontvangen maximaal € 2.000,-.

Projecten die niet in aanmerking komen:

 • hebben een commerciële doelstelling en/of winstoogmerk;
 • zijn  reeds gerealiseerd;
 • leveren een (potentieel) gevaar op voor deelnemers en/of publiek of de omgeving ;
 • vormen een belasting  voor het milieu;
 • hebben een religieuze of politieke doelstelling;
 • komen ten gunste komen van een individu;
 • zijn bedoeld om  een exploitatietekort te dekken.

Vragen of hulp nodig?

Stuur een mail met uw contactgegevens naar stichtingvoorelkaar@unive.nl. We bellen u zo snel mogelijk terug.