Ga naar inhoud

Actievoorwaarden Member get Member

Hypotheekadvies

Voor wie?

 • De ‘Tip een vriend’ kaart is een actie van Univé Stad en Land.
 • Deelname aan deze actie staat open voor mensen boven de 18 jaar die zich via de kaart hebben aangemeld voor deze actie.
 • Deelname aan deze actie staat open voor mensen die woonachtig zijn in het werkgebied van Univé Apeldoorn, Univé Dalfsen, Univé Elst, Univé Epe, Univé Hoogeveen, Univé Hoogezand, Univé Kampen, Univé Lemelerveld, Univé Nieuwleusen, Univé Nijverdal, Univé Ommen, Univé Raalte, Univé Stadskanaal, Univé Staphorst, Univé Twello, Univé Vollenhove, Univé Winschoten en Univé Zutphen. Al deze Univé-winkels zijn onderdeel van Univé Stad en Land.

Inhoud actie

 • Als via de actie een nieuwe klant bij Univé Stad en Land wordt aangedragen die een ‘Opdracht Tot Dienstverlening’ tekent, dan ontvangt de bestaande Univé hypotheekklant €50,-, mits wordt voldaan aan alle voorwaarden zoals in deze actievoorwaarden omschreven. Dit bedrag wordt overgemaakt op het bankrekeningnummer dat vermeld staat op de ‘Tip-een-vriend’ kaart of naar de desgewenste (sport)vereniging/club.
 • De tipgever heeft pas recht op het bedrag van de actie als de ‘Opdracht Tot Dienstverlening’ is getekend en voldaan is aan alle overige voorwaarden van deze actievoorwaarden.
 • De nieuw aangebrachte klant heeft nog geen hypotheek via Univé Stad en Land.
 • De nieuw aangebrachte klant gebruikt de ‘Tip-een-vriend’ kaart van de bestaande Univé-klant voor het aangaan van een hypotheek adviestraject bij Univé Stad en Land.
 • De kaart dient voorzien te zijn van een handtekening van de potentiële klant. Hij/zij geeft daarmee toestemming aan Univé Stad en Land om telefonisch of per e-mail contact op te nemen.
 • De persoonsgegevens van de potentiële klant op de ‘Tip-een-vriend’ kaart worden eenmalig gebruikt in het kader van deze actie.
 • De gegevens van de potentiële klant worden opgenomen in ons klantenbestand op het moment dat het adviestraject wordt opgestart.
 • Als de ‘Tip-een-vriend’ kaart niet wordt gebruikt bij het tekenen van de ‘Overeenkomst Tot Dienstverlening’, dan is het achteraf onder geen enkele voorwaarde mogelijk om nog in aanmerking te komen voor deze actie.
 • Het bedrag van de actie wordt na ondertekening van de ‘Opdracht Tot Dienstverlening’ op de betreffende rekening gestort.
 • Over de toekenning wordt niet gecorrespondeerd.
 • Univé Stad en Land is vrij om deelnemers uit te sluiten van de actie, om haar moverende redenen.
 • Medewerkers van Univé zijn uitgesloten van deze actie.

Looptijd actie

 • De actie ‘Tip-een-vriend’ loopt tot 31 december 2024.
 • Univé Stad en Land behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie (voorwaarden) te wijzigen en/of de actie te verlengen en/of voortijdig te stoppen en/of op te schorten.
 • In het geval de actie om wat voor reden dan ook wordt gestopt, gewijzigd of opgeschort dan is Univé Stad en Land niet aansprakelijk voor eventuele schade en hebben de Univé Stad en Land klanten ook geen recht op schadevergoeding.

Aansprakelijkheid

 • Univé Stad en Land is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit deelname aan deze actie.
 • Deelname aan de actie van Univé Stad en Land is geheel voor eigen risico. Univé Stad en Land aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na deelname aan de actie.
 • In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer onherroepelijk van deelname uitgesloten.

Privacy

 • De Univé privacyverklaring en de AVG is van toepassing op de persoonsgegevens die u ons in verband met deze actie verstrekt of heeft verstrekt.

Algemeen

Deze actie wordt georganiseerd door:

 • Univé Stad en Land in Christiaan Geurtsweg 8 7335 JV, Apeldoorn. K.v.K. nummer 08154789.

Gebondenheid aan actievoorwaarden

 • Door deelname aan deze actie verklaart u zich akkoord met de actievoorwaarden.

Disclaimer

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé Stad en Land aan de ‘Tip-een-vriend’ kaart en het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Univé Stad en Land is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de  ‘Tip-een-vriend’ kaart of de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Univé Stad en Land.
 • Univé Stad en Land is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Univé Stad en Land.
 • Vragen over deze actie kunnen aan Univé worden gesteld via www.unive.nl/klantenservice.
 • Opmerkingen, suggesties of klachten over deze actie kunnen kenbaar worden gemaakt aan Univé Stad en Land via klachtenunivestadenland@unive.nl.