Ga naar inhoud

Kan ik schade aan de scootmobiel online melden?

Ja, Je kunt jouwschade op diverse manieren online melden. Bijvoorbeeld via jouw persoonlijke online omgeving Mijn Univé of via de Univé App.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?