Ga naar inhoud

Klankbordgroep

Univé Samen

Klankbordgroep Univé Samen

Univé is een coöperatieve vereniging. Dat betekent dat we van en voor de leden zijn, dat we risico’s met elkaar delen en dat we elkaar helpen, ook als het even wat minder gaat. We willen samen met onze leden risico’s voorkomen, gevolgen beperken en pas als het nodig is: verzekeren.

Univé Samen heeft behoefte om naast de (statutaire) besluitvormingsprocessen enkele keren per jaar, op informele wijze, een dialoog te voeren met haar leden. Het doel van de Klankbordgroep is dat de deelnemers het bestuur van Univé Samen adviseren over diverse onderwerpen die de leden aangaan, zoals:

Praktische invulling van het thema duurzaamheid in het werkgebied van Univé Samen

De dienstverlening en communicatie door Univé Samen

De ledenbehoefte van Univé Samen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in het werkgebied van Univé Samen

Even voorstellen

De Klankbordgroep is samengesteld uit 4 tot 10 betrokken leden. Er wordt hierbij gestreefd naar een zo divers mogelijke samenstelling v.w.b. sekse, leeftijd, particuliere en zakelijke klanten en regionale spreiding.  Wij stellen ze graag aan u voor:

Ruud Smit

Ruinen - Geb. 1965

Mijn naam ik Ruud Smit en woon samen met mijn vrouw en twee dochters in Ruinen. In het dagelijks leven ben ik interim adviseur vooral bij gemeenten in het noorden van het land. In mijn vrije tijd ben ik graag actief bezig met wandelen, fietsen en reizen. Ook ben ik steunfractielid bij de gemeente De Wolden. Sinds afgelopen voorjaar zit ik in de Klankbordgroep van Univé-Samen waar ik samen met de andere Klankbordgroep leden graag van gedachte wissel over de organisatie, de klantbeleving en de ambities en uitdagingen waar Univé-Samen voor staat.

Ryanne van Kampen

Wapse - Geb. 1994

Mijn naam is Ryanne van Kampen en ik woon in Wapse. Ik ben Adviseur Integraal Capaciteitsmanagement en Zorglogistiek bij Isala. Dat wil zeggen dat we helpen met het op elkaar afstemmen van de planningen van de verschillende onderdelen binnen het ziekenhuis, zodat patiënten zo goed mogelijk het proces kunnen doorlopen en we de capaciteiten zo goed mogelijk in kunnen zetten. Daarnaast zit ik nog in het bestuur van het Wapserfeest, en sinds kort dus ook in de Klankbordgroep van Univé Samen. Hierin vind ik het leuk om mee te mogen denken over wat Univé Samen zou kunnen doen om beter aan te sluiten op de behoeften van de klanten en de samenleving waarin we leven. Ik kijk ernaar uit om gezamenlijk over nieuwe ontwikkelingen na te denken en hoop ook de ‘jongere’ generatie te vertegenwoordigen binnen de Klankbordgroep.

Jan Eggenkamp

Oosterwolde - Geb. 1967

Ik ben Jan Eggenkamp en getrouwd met Tineke. We hebben drie kinderen tussen de 21 en 25 jaar en we zijn woonachtig in Oosterwolde. Op ons melkveehouderij bedrijf worden de koeien met robots gemolken. Ik heb me aangemeld voor de klankbordgroep om dat we zakelijk bij Univé verzekerd zijn en ik geïnteresseerd ben in de achtergronden van de verzekeringen. Bijkomend is het een aanvulling op mijn netwerk die ik met mijn bestuur functies opgebouwd heb. Juist de contacten met andere collega’s ondernemers en burgers interesseert mij. Ik zie er naar uit om u een keer te ontmoeten.

Corry Wolters

Dwingeloo - Geb. 1955

Ik ben Corry Wolters, woon in Dwingeloo met mijn man Harry. Ik heb 2 kinderen en 4 kleinkinderen. Ik ben 67 jaar en ben sinds 1 juli pensionado. Meer dan 25 jaar ben ik werkzaam geweest bij woningcorporatie Actium als digitale archivaris. Sinds 2018 heb ik als afgevaardigde van Univé Samen zitting in de landelijke ledenraad. Deze raad bestaat uit 23 leden van onderlinge Univé ’s uit geheel Nederland. De ledenraad benoemt leden van de RvC, RvB, keurt jaarrekeningen en geeft advies over allerlei aspecten wat speelt binnen Univé. Zitting hebben in de klankbordgroep van Univé Samen is voor mij een mooie ervaring en uitdaging. Door mee te denken en mee te praten over allerlei onderwerpen verbreedt het mijn horizon. Ook willen weten wat er speelt in je eigen regio. Deze zaken kan ik meenemen in de landelijke ledenraad.

Jan Nijland

Appelscha - Geb. 1956

Mijn naam is Jan Nijland en ik ben sinds 1978 gehuwd met Wia Nijland. Woon in Appelscha in het mooie Drents Friese Woud. We hebben twee kinderen, een dochter en een zoon. Beiden wonen bij ons in de omgeving. Vanaf 2012 zijn wij werkzaam in de recreatie, Begonnen als familiebedrijf en we exploiteren op dit moment twee vakantieparken. Deze parken (Ruinen en Appelscha) worden in 2023 uitgebreid met de projecten in HoogeveenStadskanaal. Ik ben lid geworden van de klankbordgroep omdat ik Unive een wam hart toedraag en mij graag wil inzetten voor zaken die Unive en de omgeving aangaan. Ik denk dat wij als leden van de klankbordgroep een positieve bijdrage kunnen leveren. Of het nu gaat om zaken die in de omgeving spelen, onderwerpen met betrekking tot duurzaamheid, ideeën leveren voor de winkels. Ik heb er tot nu toe een zeer goed gevoel bij en hoop met u kennis te mogen maken.

Jan Bloemerts

Lhee - Geb. 1970

Mijn naam is Jan Bloemerts, woonachtig in Lhee (Dwingeloo). Ik ben getrouwd en heb twee dochters. Ik ben voormalig melkveehouder. Op dit moment zit ik in de recreatie (Camperparc Stee in Lhee), akkerbouw, energieopwekking en stalling voertuigen. Ik heb diverse bestuurlijke functies bij coöperaties, organisaties en verenigingen vervult. Het belang van het lid staat voor mij bij deze werkzaamheden voorop. Mijn maatschappelijke betrokkenheid en ervaring in agrarische sector en het ondernemerschap zet ik daarvoor graag in. Vanuit de rol als afgevaardigde namens Univé Samen in de Ledenraad van de (landelijke) Univé organisatie heb ik zitting in de Klankbordgroep van Univé Samen.

Marinus Dikboom

Smilde - Geb. 1972

Ik ben Marinus Dikboom, ik ben getrouwd, we hebben samen 2 kinderen en wonen in Smilde. In 2005 heb ik het bedrijf van mijn ouders overgenomen. Dit was een traditioneel akkerbouwbedrijf met een klein beetje prei, zo’n 3 ha en een groentestalletje aan de weg. In 2016 zijn we gestart met een boerderijwinkel met voornamelijk aardappelen, groenten en fruit. Mijn vrouw is in 2016 met haar werk gestopt en ook in het bedrijf gestapt. In hetzelfde jaar hebben we de preiteelt uitgebreid naar 16 ha en het machinepark gemoderniseerd. Sinds 2018 zijn we ook de eigenaar van een glutenvrijmeel bedrijf. Elk jaar willen we groeien en verduurzamen. Mijn hobby’s zijn samen met mijn gezin in de zomer met een bootje varen en in de winter op wintersport.

Contact Klankbordgroep

Wilt u bespreekonderwerpen aandragen, heeft u interesse om lid te worden of heeft u een andere vraag (aan één van de Klankbordgroep deelnemers)?
Stuur dan een e-mail naar samen1@unive.nl.