Ga naar inhoud

Klankbordgroep

Univé Samen

Klankbordgroep Univé Samen

Univé is een coöperatieve vereniging. Dat betekent dat we van en voor de leden zijn, dat we risico’s met elkaar delen en dat we elkaar helpen, ook als het even wat minder gaat. We willen samen met onze leden risico’s voorkomen, gevolgen beperken en pas als het nodig is: verzekeren.

Univé Samen heeft behoefte om naast de (statutaire) besluitvormingsprocessen enkele keren per jaar, op informele wijze, een dialoog te voeren met haar leden. Het doel van de Klankbordgroep is dat de deelnemers het bestuur van Univé Samen adviseren over diverse onderwerpen die de leden aangaan, zoals:

Even voorstellen

De Klankbordgroep is samengesteld uit 4 tot 10 betrokken leden. Er wordt hierbij gestreefd naar een zo divers mogelijke samenstelling v.w.b. sekse, leeftijd, particuliere en zakelijke klanten en regionale spreiding.  Wij stellen ze graag aan u voor:

Contact Klankbordgroep

Wilt u bespreekonderwerpen aandragen, heeft u interesse om lid te worden of heeft u een andere vraag (aan één van de Klankbordgroep deelnemers)?
Stuur dan een e-mail naar samen1@unive.nl.