Ga naar inhoud

Waarvoor sluit ik bagagedekking af op mijn reisverzekering?

Wil je je bagage verzekeren tegen diefstal, verlies en beschadiging? Voeg dan de bagagedekking toe aan je reisverzekering.  

Het verzekerd bedrag dat je hebt gekozen staat op de polis. Neem je bijvoorbeeld een tent mee als bagage op reis? De vergoeding hiervoor is maximaal het verzekerde bedrag. Voor bepaalde bagage geldt een maximale vergoeding. Ook voor geld.  

De maximale vergoeding per categorie vind je terug in de voorwaarden van de doorlopende reisverzekering. 

We betalen per verzekerde per reis maximaal: 

  • € 1.000; 

  • € 2.500; 

  • of € 3.500. 

Eigen risico 

Er geldt een eigen risico van € 50 per gebeurtenis voor alle verzekerden samen. Voor reisdocumenten geldt geen eigen risico. Heb je schade aan een voorwerp dat van meer verzekerden samen is? Wij betalen schade aan één verzekerde. 

Bagage komt later aan 

Komt je bagage tijdens de heenreis of een tussentijdse reis niet of later dan bedoeld aan op je vakantiebestemming? Wij betalen de kosten voor noodzakelijke kleding en toiletspullen voor de eerste vakantiedagen. We betalen maximaal € 300 per verzekerde per reis. Er geldt geen eigen risico. 

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?