Ga naar inhoud

Wat staat er in een ontslagbrief?

In een ontslagbrief staat meestal de reden voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, de einddatum van je dienstverband en de inhoud van de eindafrekening.

Loopt jouw tijdelijke contract af, dan betekent dat automatisch het einde van je werkzaamheden. Maar heb je een vast contract en wil je werkgever jou ontslaan? Dan heeft je werkgever toestemming nodig van het UWV, de kantonrechter of van jou als werknemer.

Juridische hulp in dit soort zaken kun je krijgen via Rechtshulp on demand.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?