Ga naar inhoud

Wat is smartengeld?

Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade. Dat is schade zoals pijn, leed, verdriet en minder levensvreugde. Bij letselschade kunt u dus recht hebben op een vergoeding van materiële schade én smartengeld.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?