Ga naar inhoud

Wat als de verhuurder gebreken niet herstelt?

Op grond van de wet is de verhuurder verplicht om gebreken te herstellen. Hiervoor moet de huurder de verhuurder wel schriftelijk op de hoogte stellen van de gebreken.

De huurder moet de verhuurder een redelijk termijn geven voor herstel. Als redelijke termijn wordt zes weken gehanteerd. Mocht de verhuurder binnen de gestelde termijn geen actie hebben ondernomen, dan kan de huurder zelf herstelwerkzaamheden (laten) uitvoeren. De redelijke kosten hiervan kan de huurder met de huurprijs verrekenen.

Als huurder heb je ook de mogelijkheid om een huurverlaging aan te vragen via de rechter. Dit moet wel van tevoren worden aangegeven aan de verhuurder. Bij sociale huur kun je huurverlaging aanvragen via de Huurcommissie. Dit moet binnen zes maanden na melding van de gebreken aan de verhuurder.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?