Ga naar inhoud

Mag de huurder de huur verhogen?

De verhuurder mag één keer per 12 maanden de huur verhogen. Meestal per 1 juli. Voor de hoogte van de verhoging wordt er onderscheid gemaakt tussen niet-geliberaliseerde woningen (sociale huurwoningen) en geliberaliseerde woningen (vrije sector woningen).

Bij geliberaliseerde woningen hangt de huurverhoging af van wat er in de huurovereenkomst is afgesproken. Wanneer er niets is afgesproken, dan kan de verhuurder de huur verhogen door aan u een nieuwe huurovereenkomst aan te bieden met daarin een nieuwe huurprijs. Gaat u daar niet mee akkoord, dan kan de verhuurder alleen beëindiging van de huidige huurovereenkomst via een rechter afdwingen. De verhuurder kan de rechter vragen of het gedane voorstel redelijk is. Gaat de rechter hierin mee, dan moet u de woning verlaten. Wanneer de rechter het voorstel niet redelijk vindt, dan blijft de huidige huurovereenkomst en huurprijs van kracht.

Bij niet-geliberaliseerde woningen mag de huur maximaal 3,9% tot 5,4% verhoogd worden. Het percentage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?