Ga naar inhoud

Is de verkoper aansprakelijk voor alle gebreken?

Nee, de verkoper is in de meeste gevallen zelfs niet aansprakelijk. In de meest voorkomende koopovereenkomst, namelijk die van de NVM, staat dat alle zichtbare en onzichtbare gebreken voor rekening en risico van de koper komen. Goed onderzoek is daarom belangrijk wanneer je een huis wilt kopen. Dit kun je doen door het inschakelen van een onafhankelijke bouwkundige die een rapport kan opstellen.

De verkoper is wel aansprakelijk voor gebreken waarvan de verkoper vóór de aankoop uitdrukkelijk heeft gezegd dat deze er niet zouden zijn. De koper moet dan wel bewijzen dat de verkoper dit heeft gezegd.

De verkoper is ook aansprakelijk voor gebreken aan de woning waardoor de woning niet 'normaal' kan worden gebruikt. In de praktijk wordt dit alleen bij zeer ernstige gebreken aangenomen, zodat ook op deze grond de verkoper maar zelden kan worden aangesproken.

Lees meer over de aansprakelijkheid van de verkoper bij gebreken.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?